Book of Ra Eesti esimesed meistrivõistlused

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania kehtib kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Kampaania periood 12.07.2021.a. kell  08:00 kuni 24.09.2021.a kella 23:00.
 • Võidufond moodustab 33 623 € ning see jaguneb järgmiselt: a) rahalised auhinnad 8800 € ja promotional ticketid väärtuses 8550 € ning b) mitterahalised auhinnad: 1 520 000 Club Fenix mängupunktid, Fenixi meened väärtuses 360 € ja karikad väärtuses 713 €.

Vaheauhinnad:

Vaheauhindade väljamängimised toimuvad iganädalaselt alljärgnevatel kuupäevadel:

Mängusaali finaalturniiri auhinnad ühe mängusaali kohta:

Book of Ra Eesti esimesed meistrivõistlused” 24.09.2021 Marja Fenix Casino suurfinaali võiduauhinnad:

Osalemiseks on vaja:

 • Omada õnnemängu korraldaja Club Fenix kliendikaarti;
 • Omada kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
 • Täiendava õnnemängu perioodil kuni vastavalt p. 1.3.1. toodud kuupäevade viimase päeva kella 06:50-ni soetada kassas 10,00 euro eest promotional ticket väärtusega 10,00 €;
 • Enne kui alustada täiendavas õnnemängus osalemist, tuleb kutsuda klienditeenindaja, sest tulemused lähevad arvesse, kui kõik nõutud tingimused on  täidetud klienditeenindaja juuresolekul (fikseeritud on alguskrediit 10,00 eur promo ehk credit meter näitab 1000, mäng Book of Ra  ning 10 keerutust (osaleja panustab “10 korda” vajutades nuppu “START” või kasutab selleks touchscreen´i, edaspidi nimetatud “keerutus”)):
 • tuleb sisestada soetatud „10,00 eurone promotional ticket“ mänguaparaati, mänguaparaadi credit meter näitab 1000; täiendavalt raha juurde lisada ei tohi.
 • mängida mänguautomaatidel „Book of Ra“;
 • teha 10 keerutust, osalejal on õigus ise valida sobiv panuse suurus ja liinide arv, mida võib läbimängimise jooksul ka muuta;
 • mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse.
 • peale 10 keerutust tuleb vajutades nuppu “Collect” mänguautomaadist välja võtta ticket, millel on märgitud “krediidijääk”, edaspidi nimetatud “tulemus”. Ticketil märgitud tulemus läheb saali edetabelisse kirja; seejuures edetabelis saab üks mängija olla vaid ühe isikliku parima tulemusega; TULEMUS=10,00 eur promotional ticket – 10 “keerutust”, parimaks tulemuseks on suurim rahaline väärtus, mis jääb peale 10 keerutust.
 • Klienditeenindaja märgib tulemused edetabelisse, kuhu kirjutab mängija ees-, perenimi ja soovikorral  hüüdnime ning  “tulemuse”
 • Edetabelit peetakse nädalase arvestusega, st. iga nädala võitja ja edetabelis teise koha saavutanud osaleja pääsevad mängusaali finaali, kus selgitatakse välja mängusaali meister, kes oma korda pääseb edasi „Book of Ra Eesti esimesed meistrivõistluste suurfinaali“
 • üks inimene võib olla mängusaali finaalis kuni 8-l korral (lähtuvalt nädala edetabelist)
 • Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket;
 • Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu lõpuni;
 • Üks mängija võib päeva jooksul osaleda mitu korda, seejuures tuleb iga kord soetada kassas 10,00 euro eest uus promotional ticket. Osalemiste arv ei ole piiratud.

Auhindade väljamängimised:

Mängusaalide vaheloosimised:

 • Vaheauhindade väljamängimised toimuvad lokaalselt igas mängusaalis vastavalt  punktis 1.3.1, märgitud kuupäevadel järgmiselt:
 • Igas Fenix Casino mängusaalis vaadatakse üle iga päev jooksvalt osalejate tulemused. Tulemused kirjutatakse turniiri tahvlile, kuhu tekib osalejate tulemustest pingerida. Kohe, kui keegi turniiril osaleja on saanud parema tulemuse, värskendatakse andmeid tahvlil.  Samuti märgib klienditeenindaja kõikide osalejate tulemused vastavasse tabelisse.
 • Jooksva nädala parim tulemus kuulutatakse välja järgmisel esmaspäeval kell 07:00 (vt punkt 1.3.1) ja vormistatakse vastav akt.
 • Jooksva nädala parima tulemuse teinud mängija on vaheauhinna võitja, kes saab auhinnaks 10 000 (kümme tuhat) Club Fenix mängupunkti. Võitja kliendikaardi kontole kantakse võidetud 10 000 (kümme tuhat) Club Fenix mängupunkti samal päeval, kui võitja välja kuulutati hiljemalt kella 12:00.
 • Eelmise nädala osalejate tulemused nullitakse esmaspäeviti kell 07:00 peale eelmise nädala võitja välja kuulutamist ning võistlus algab otsast peale. Antud protseduur viiakse läbi kaheksa korda punktis 1.3.1. nimetatud kuupäevadel.
 • Peale kaheksa nädala pikkust võistlust toimub igas mängusaalis „Mängusaali finaalturniir“.  

Mängusaali finaalturniiri väljamängimised:

 • Mängusaali finaalturniirid, kus selgitatakse välja mängusaali meistrid, toimuvad punktis 1.3.2. toodud kuupäevadel.
 • Mängusaali finaalturniiri pääseb iganädalaselt 2 (kaks) parima tulemuse saavutanud osalejat: üks neist on vaheauhinna võitja ja teine on pingereas teise parima tulemuse saavutanud osaleja. Kokku pääseb mängusaali finaalturniiri osalema 16 mängijat, kellest kaheksa on vaheauhindade võitjad ja ülejäänud kaheksa pingereas teise koha saavutanud osalejad.
 • Üks osaleja võib olla mängusaali finaalturniiris maksimaalselt kaheksal positsioonil.
 • Mängusaali finaalturniiris selgitatakse välja mängusaali finaalturniiri võitja ehk mängusaali meister.
 • Kokku selgitatakse välja 18 Fenix Casino mängusaali meistrit. Lisaks selgitatakse välja üle Eesti kõikide mängusaali finaalturniiris osalejate vahel välja 14 (neliteist) mängusaali finaalturniiris parima tulemuse teinud mängijat seisuga 15.09.2021 (v.a mängusaali meistrid, kes on juba pääsenud edasi suurfinaali). Edaspidi nimetatakse neid TOP14 mängijateks.
 • Auhindade jagunemine: esimese koha saavutanud mängija saab auhinnaks pääsme  „Book of Ra Eesti esimesed meistrivõistlused” suurfinaali, karika „Mängusaali meister“ väärtuses 37 € (kolmkümmend seitse) ja promotional ticketi väärtuses 175 € (sada seitsekümmend viis). Teise ja kolmanda koha saavutanud mängijad saavad mõlemad auhinnaks Fenixi meene 10 € (kümne) euro väärtuses ja promotional ticketi väärtuses 150 € (sada viiskümmend).  
 • Mängusaali finaalturniirietapid: kolmveerandfinaal, veerandfinaal, kolmanda-neljanda koha mäng, poolfinaal ning finaal.
 • Erinevates etappides on oluline saavutada otsesest konkurendist suurem tulemus. Parema tulemuse saanud mängija pääseb järgmisesse etappi, kaotaja langeb aga konkurentsist välja. Mängusaali finaalturniiri finaali võitja on esimese koha omanik, mängusaali finaalturniiri finaalis kaotanud osaleja saab aga teise koha. Poolfinaali kaotanud osalejad osalevad 3. ja 4. koha mängus, veerandfinaalide kaotajad jagavad aga 5. kuni 8. kohta.
 • Kolmveerandfinaalis, veerandfinaalis, poolfinaalis, 3. ja 4. koha mängus ja finaalis mängivad kaks mängijat üksteise vastu, st. kahe kaupa.  Kolmveerandfinaali pääsevad täiendava õnnemängu kogu perioodi 16 (kuusteist) parima tulemuse saanud mängijat iga mängusaali kohta. Osaleja (parima tulemuse saavutaja) õigeks ajaks mitte ilmumisel toimub mängusaali vaheloosimise etapp vähemate inimeste vahel.
 • Kolmveerandfinaali 16 (kuusteist) osalejat hakkavad võistlema kahe kaupa paarides, kusjuures paarid loositakse välja juhuslikkuse alusel vahetult enne kolmveerandfinaali algust.
 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama.
 • Kolmveerandfinaalis valib esimesena mänguautomaadi see, kelle nimi esimesena loositi.
 • Osalejad peavad soetama kassas 10,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „10,00 eurone promotional ticket“ mänguaparaati; täiendavalt raha juurde lisada ei tohi. Mängima Book of Ra mängu ning tegema  10 keerutust
 • Osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta ning valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta.  Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse.
 • Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (10) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt.
 • Peale 10 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus.  Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ja kliendikaardi numbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Paaris mängijatest oma vastasest suurema tulemuse saanud osaleja läheb edasi veerandfinaali.

Veerandfinaalis võistlevad 8 (kaheksa) osalejat paari kaupa, kusjuures paarid loositakse välja juhuslikkuse alusel vahetult enne veerandfinaali algust.

 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama.
 • Veerandfinaalis valib esimesena mänguautomaadi see, kelle nimi esimesena loositi.
 • Osalejad peavad soetama kassas 10,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „10,00 eurone promotional ticket“ mänguaparaati; täiendavalt raha juurde lisada ei tohi. Mängima Book of Ra mängu ning tegema  10 keerutust. Osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta ning  valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta.  Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (10) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 10 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus.  Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ja kliendikaardi numbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Paaris mängijatest parema tulemuse saanud osaleja läheb edasi poolfinaali.

Poolfinaalis võistlevad 4 (neli) osalejat paari kaupa, kusjuures paarid loositakse välja juhuslikkuse alusel vahetult enne poolfinaali algust.

 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama.
 • Poolfinaalis valib esimesena mänguautomaadi see, kelle tulemus oli veerandfinaalis parem.
 • Osalejad peavad soetama kassas 10,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „10,00 eurone promotional ticket“ mänguaparaati; täiendavalt raha juurde lisada ei tohi. Mängima Book of Ra mängu ning tegema  10 keerutust. Osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta ning  valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta.  Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (10) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 10 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus.  Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ja kliendikaardi numbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Paaris mängijatest parema tulemuse saanud osaleja läheb edasi finaali.
 • Poolfinaali kaotajate vahel toimub omavahel 3. ja 4 koha mäng, ehk korraldatakse nende vahel uus võistlus vastavalt kirjeldatud reeglite punktides p.2.2.9.5.-2.2.9.6.  

Finaalis osalevad poolfinaali võitjad.

 • Esimesena valib finaalis osaleja mänguautomaadi see, kelle tulemus oli poolfinaalis parem.
 • Osalejad peavad soetama kassas 10,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „10,00 eurone promotional ticket“ mänguaparaati; täiendavalt raha juurde lisada ei tohi. Mängima Book of Ra mängu ning tegema 10 keerutust. Osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta ning  valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta.  Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (10) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 10 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus.  Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“  ja kliendikaardinumbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Finaali võitja pääseb edasi 24.09.2021 kell 19:00 Marja Fenix Casino´s toimuvasse „Book of Ra Eesti esimesed meistrivõistlused” suurfinaali. Kokku osaleb “Book of Ra Eesti esimesed meistrivõistlused“ suurfinaalis 32 osalejat (nimetatud punktis 2.2.5),
 • Mängusaali finaalturniiri auhinnad antakse võitjatele üle kohe pärast seda, kui kõik etapid on toimunud ja võitjad on selgunud (välja kuulutatud).

Võiduauhindade väljamängimine

 • Võiduauhindade väljamängimine “Book of Ra Eesti esimesed meistrivistlused” suurfinaal toimub 24.09.2021 kell 19:00 Marja Fenix Casinos.
 • Võiduauhindade väljamängimises osaleb 32 osalejat, kelle moodustavad 18 mängusaali meistrit ja TOP14 mängijat.
 • Suurfinaali võiduauhindade väljamängimises saab üks inimene osaleda ühe pääsmega.
 • Mängusaali meistri ja/või TOP14 mängija mitte ilmumisel ja hilinemisel toimub võiduauhinna väljamängimine vähemate inimeste vahel.
 • Juhul kui mõnes mängusaalis on selgunud meistriks sama inimene, siis suurfinaali pääseb see inimene ainult ühe saali võiduga ehk ühe pääsmega.
 • Võistlust korraldatakse erinevates etappides: 1/32 finaal, kolmveerandfinaal, veerandfinaal, poolfinaal, 3. ja 4. koha mäng ja finaal
 • Võiduauhindade väljamängimine toimub 32 inimesega play-off meetodil.

1/32 finaal

 • Esmalt lähevad 1/32 finaalis paari kaupa vastamisi 32 mängijat (p.2.3.2.).
 • Juhul kui mõnel osalejal puudub paariline ning osalejaid on 1/32 finaalis vähem, siis pääseb 1/32 finaalis osaleja automaatselt mängimata edasi kolmveerandfinaali.
 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab turniiri korraldama.
 • 1/32 finaalis valib esimesena mänguautomaadi see, kelle nimi esimesena loositi.
 • 1/32 finaalis hakkavad osalejad võistlema omavahel paari kaupa. 2.3.8.6 Osalemiseks peab soetama kassas 20,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „20,00 eurone promotional ticket“ mänguautomaati, täiendavalt raha juurde lisada ei tohi. Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama. Osalejad peavad mängima  Book of Ra mängu; mõlemad osalejad peavad tegema 20 keerutust, osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta; Osalejatel on õigus valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta. Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (20) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 20 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus. Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ja kliendikaardinumbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Play-off voorus on oluline saavutada otsestest konkurentidest suurem tulemus.
 • Võistlus toimub seni, kuni on selgunud iga paari parima tulemuse saavutaja. Kokku 16 edasipääsenut, kes võistlevad edasi kolmveerandfinaalis.
 • 1/32 finaalis välja langenud jagavad omavahel 17.- 32. kohta.
 • Edasi toimuvad kolmveerandfinaal, veerandfinaal, poolfinaal, 3. – 4. koha mäng ja finaal, igas voorus mängivad kaks mängijat üksteise vastu, st. kahekaupa.

Kolmveerandfinaal

 • Kolmveerand finaalis lähevad vastamisi 16 mängijat.
 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab turniiri korraldama.
 • Kolmveerandfinaalis hakkavad osalejad võistlema omavahel paari kaupa.
 • Osalemiseks peab soetama kassas 20,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „20,00 eurone promotional ticket“ mänguautomaati, täiendavalt raha juurde lisada ei tohi. Korraldaja esindaja valib kolm kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama. Osalejad peavad mängima  Book of Ra mängu; mõlemad osalejad peavad tegema 20 keerutust, osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta; Osalejatel on õigus valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta. Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (20) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 20 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus. Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ja kliendikaardinumbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Kolmveerandfinaalis on oluline saavutada otsestest konkurentidest suurem tulemus.
 • Võistlus toimub seni, kuni on selgunud iga paari parima tulemuse saavutaja. Kokku 8 edasipääsenut, kes võistlevad edasi veerandfinaalis.
 • Kolmveerandfinaalis välja langenud jagavad omavahel 9.- 16. kohta.
 • Edasi toimuvad veerandfinaal, poolfinaal, 3. – 4. koha mäng ja finaal, igas voorus mängivad kaks mängijat üksteise vastu, st. kahekaupa.

Veerandfinaal

 • Veerandfinaalis lähevad vastamisi 8 mängijat.
 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab turniiri korraldama.
 • Veerandfinaalis hakkavad osalejad võistlema omavahel paari kaupa.
 • Osalemiseks peab soetama kassas 20,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „20,00 eurone promotional ticket“ mänguautomaati, täiendavalt raha juurde lisada ei tohi. Korraldaja esindaja valib kolm kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama. Osalejad peavad mängima  Book of Ra mängu; mõlemad osalejad peavad tegema 20 keerutust, osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta; Osalejatel on õigus valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta.Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (20) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 20 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus. Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ja kliendikaardinumbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Veerandfinaalis on oluline saavutada otsestest konkurentidest suurem tulemus.
 • Võistlus toimub seni, kuni on selgunud iga paari parima tulemuse saavutaja. Kokku 4 edasipääsenut, kes võistlevad edasi poolfinaalis
 • Veerandfinaalis välja langenud jagavad omavahel 5. – 8. kohta.
 • Edasi toimuvad poolfinaal, 3. – 4. koha mäng ja finaal, igas voorus mängivad kaks mängijat üksteise vastu, st. kahekaupa.

Poolfinaal

 • Poolfinaalis võistlevad omavahel esimese ja neljanda veerandfinaali paari võitjad ning teise ja kolmanda veerandfinaali paari võitjad.
 • Osalemiseks peab soetama kassas 20,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „20,00 eurone promotional ticket“ mänguautomaati, täiendavalt raha juurde lisada ei tohi.
 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama.
 • Osalejad peavad mängima  Book of Ra mängu; mõlemad osalejad peavad tegema 20 keerutust, osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta;Osalejatel on õigus valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta. Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (20) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 20 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus. Paaris parima tulemuse saanud osaleja läheb edasi järgmisesse vooru (FINAAL).
 • Poolfinaalide kaotajad mängivad omavahel 3.- 4. koha mängu.
 • 3. ja 4. koha mängus  Osalemiseks peab soetama kassas 20,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „20,00 eurone promotional ticket“ mänguautomaati, täiendavalt raha juurde lisada ei tohi.
 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama.
 • Osalejad peavad mängima  Book of Ra mängu; mõlemad osalejad peavad tegema 20 keerutust, osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta; Osalejatel on õigus valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta. Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (20) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 20 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus. Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“  ja kliendikaardinumbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;

  Finaal
 • Book of Ra Eesti esimeste meistrivõistluste suurfinaalis osalevad poolfinaalide võitjad.
 • Mänguautomaadi valib esimesena see, kellel oli poolfinaalis parim tulemus.
 • Osalemiseks peab soetama kassas 20,00 euro eest ühe promotional ticketi ning seejärel sisestama soetatud „20,00 eurone promotional ticket“ mänguautomaati, täiendavalt raha juurde lisada ei tohi.
 • Korraldaja esindaja valib kaks kõrvuti seisvat mänguautomaati, kus hakkab võistlust korraldama. Osalejad peavad mängima  Book of Ra mängu; mõlemad osalejad peavad tegema 20 keerutust, osalejatel on õigus ise valida sobiva panuse suurus, mida võib läbimängimise  jooksul ka muuta; Osalejatel on õigus valida sobiva liinide arvu ning võib seda läbimängimise jooksul muuta. Panus ega liinide arv ei pea mõlemal osalejal olema sama. Mängu jooksul on duubeldamine lubatud ning seejuures ei lähe duubeldamise vajutused keerutusena arvesse. Korraldaja esindaja loeb keerutuste arvu (20) ning veendub, et kumbki mängija ei rikuks mängureegleid ega teeks teistest vähem või rohkem keerutusi. Korraldaja esindajal on mõistlik suunata osalejate tegevust selliselt, et nad sooritaksid oma keerutused üheaegselt. Peale 20 keerutust tuleb mänguautomaadist välja võtta ticket, ehk krediidi jääk, millele märgitud summa on mängija tulemus. Ticketiga võib pöörduda mängusaali kassasse ning seal „cashable“ tulemus makstakse osalejale välja ja „non cashable“ tulemuse väärtuses väljastatakse promotional ticket; Klienditeenindaja märgib krediidijääkidega ticketitele „BOOK OF RA MEISTRIVÕISTLUSED“ ja kliendikaardinumbri ning hoiustab need eraldi ümbrikus täiendava õnnemängu  lõpuni;
 • Paaris parima tulemuse saanud osaleja on võiduauhinna finaali ning suurturniiri võitja.
 • Võiduauhinnad antakse võitjatele üle samal päeval.

Piirangud

 • Kui auhinna võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi on Fenix Casino juhtkonnal õigus auhinna võit tühistada.
 • Rikutud krediidi jäägi tulemused ei lähe arvesse ega osale auhindade väljamängimises.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.