Eurojaht

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania kehtib kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Kampaania periood 31.12.2021 kell 19:00 kuni 27.01.2022 kell 19:00.
 • Võidufondi suurus 9 450 €.

Auhinnad:

 • Loosimine toimub 27.01.2022 kell 19:00 kõikides Fenix Casinodes.
 • Igas Fenix Casino mängusaalis on auhindadeks 3 x 100€, 3 x 50€ ja 3 x 25€.

Osalemiseks on vaja:

 • Mängida mänguautomaatidel perioodil alates 31.12.2021 kell 19:00 kuni 27.01.2022 kella 18:45-ni minimaalse panusega vähemalt 0,20€ (20 senti) ning saavutada boonusmäng. Kui mõlemad nõuded on täidetud, saab osaleja ühe loosipileti.  
 • Loosipileti(te) saamiseks tuleb pöörduda mängusaali klienditeenindaja poole, kes tuvastab, et nõuded on täidetud ja annab osalejale loosipileti(id).
 • Osaleja täidab loosipileti(-d) korrektselt trükitähtedega: lisab enda ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri.
 • Osaleja loosipiletid kogutakse igas Fenix Casino mängusaalis loosikasti. Loosikast asub mängusaalis nähtaval kohal.
 • Ühe osaleja kohta 1 (ühe) päeva jooksul ei ole loosipiletite arv piiratud.
 • Loosipiletite kogumine lõpeb 15 minutit enne väljamängimist ehk 27.01.2022 kell 18:45.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega täidetud loosipiletid.

Väljamängimine:

 • 1 (üks) osaleja saab väljamängimise kohta võita 1 (ühe) auhinna.  
 • Auhindade väljamängimised toimuvad lokaalselt kõigis 18 Fenix Casino mängusaalides.
 • 27.01.2022 toimuval auhindade väljamängimisel osalemiseks on väljamängimise ajal kohustuslik viibida vabalt valitud Fenix Casino mängusaalis, kus soovitakse võita.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad kõik lokaalselt ja korrektselt vormistatud loosipiletid, mis on kogutud perioodil alates 31.12.2021 kella 19:00-st kuni 27.01.2022 kella 18:45-ni.

Auhindade väljamängimine:

 • Esmalt loositakse igas Fenix Casino’s üheksa auhinna saajat, s.t juhuslikkuse alusel võtab saaliteenindaja loosikastist üheksa loosipiletit. Juhul kui üks ja sama klient on rohkem kui ühel loosipiletil siis loosib saaliteenindaja loosikastist uue pileti. Saaliteenindaja kordab sama tegevust kuni kõik üheksa auhinna saajat on erinevad isikud.
 • Juhul kui mõni loosikastist tõmmatud loosipileti omanik ei viibi loosimise hetkel mängusaalis, siis kaotab ta õiguse auhinnale ning loosikastist tõmmatakse uus loosipilet. Loosipileteid loositakse seni kuni laual on üheksa loosipiletit, mille omanikud viibivad mängusaalis.
 • Nende üheksa auhinnasaaja vahel korraldatakse mäng, kus iga osaleja tõmbab kaardipakist ühe kaardi.

A) Kolm tugevaima mängukaardi omanikku saavad rahalise auhinna väärtuses 100€ – siin grupis võivad olla mängijatel võrdse väärtusega kaardid.
B) Sellest järgmised kolm tugevaima mängukaardi omanikku saavad rahalise auhinna väärtuses 50,00€ – siin grupis võivad olla mängijatel võrdse väärtusega kaardid.
C) Kolm kõige nõrgema mängukaardi omanikku saavad rahalise auhinna väärtuses 25€ – siin grupis võivad olla mängijatel võrdse väärtusega kaardid.

 • Juhul kui mängukaartide tugevuse järgi ei eristu selgelt kolm gruppi (A, B ja C) , siis tõmbavad mängjad seni uusi kaarte kuni A, B ja C grupp selgelt eristuvad.
 • Auhinna üleandmise aluseks on lisaks kaardipakist tõmmatud kaardile ja loosikastist välja tõmmatud loosipiletile ka isikut tõendav dokument.
 • Auhinnad antakse võitjatele üle koheselt.
 • Väljamängimise lõppedes loosikasti jäänud loosipiletid hävitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Võitja kannab auhinna kättetoimetamise kulud ning auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.
 • Võitja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 • Kui auhinna Võitjat ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna Võitja õiguse auhinnale.
 • Mitteloetavalt ja puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud või teenitud rahalise ja/või mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.