Grand Finale ’22

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania toimub kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Kampaania periood 07.03.2022.a. kell 19:00 kuni 26.05.2022.a. kell 23:00.
 • Võidufondi suurus kokku on 25 500 eurot.

Auhinnad ja loosimised:

 • Vaheauhinnad:

Võitja saab lisaauhinna tingimusel, et viibib loosimise hetkel Fenix Casino mängusaalis, kus tema templikaart loosikastist välja võetakse.

 • Võiduauhinnad:

Võitja saab lisaauhinna tingimusel, et viibib loosimise hetkel ükskõik millises Fenix Casino mängusaalis.

 • Lohutusauhinnad:

Osalemiseks on vaja:

 • Koguda virtuaalseid pääsupileteid ja/või templikaarte.
 • Virtuaalse pääsupileti saamiseks on vaja:
  • Omada õnnemängu korraldaja Club Fenix klubikaarti;
  • Omada kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
  • Perioodil 07.03.2022 kell 19:00 kuni 25.05.2022 kell 23:59 mängida mänguautomaatidel kasutades Club Fenix kaarti ning kogudes Club Fenix baaspunkte;
   • Iga päev perioodil 08.03.2022 kuni 25.05.2022 Club Fenix klubikaardiga mängijate seast, kes on teeninud eelmise kalendripäeva jooksul vähemalt 10 Club Fenix baaspunkti, loositakse välja Random Name Generator´’i abil 5 erinevat mängijat, kes osalevad võiduauhindade väljamängimises. 10 teenitud baaspunkti annab mängijale 1 (ühe) virtuaalse pääsupileti. Random Name Generator´’i abil välja loositud 5 erinevate mängijate virtuaalpääsu piletit vormistatakse loosikupongideks. Loosikupongil on osaleja kohta nõutavad andmed: eesnimi, perekonnanimi ja telefoninumber. Loosikupongid hoiustatakse eraldi loosiurnis ning nimetatakse „Musta hobuse II“ urniks. Kõik korrektselt vormistatud loosikupongid toimetatakse Mere Fenix Casinosse 26.05.2022 kella 15.00-ks.
 • Templikaardile templite kogumiseks on vaja:
  • Omada kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
  • Mängida mänguautomaatidel liinimänge;
  • Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab osaleja minimaalne panuse suurus liinimängudel olema vähemalt 0,20 € (kakskümmend senti).
  • Igakordselt saadavate templite arv jääb vahemikku 1 kuni 5 templit. Nende kogus  tuleneb tehtud panuse suurusest ja mänguautomaadil liinimänge mängides boonusmängu saavutamisest.
 • Templite kogumise reeglid on järgmised:
  • 1 templi saab osaleja, kui teeb panuse  0,20€-0,39€  ja saab boonusmängu;
  • 2 templit saab osaleja, kui teeb panuse 0,40€-0,99€ ja saab boonusmängu;
  • 3 templit saab osaleja, kui teeb panuse 1€-4,99€ ja saab boonusmängu;
  • 5 templit saab osaleja, kui teeb panuse 5€ ja rohkem ja saab boonusmängu.
 • Vaheloosimises ja võiduauhindade väljamängimisel osalemiseks on vaja koguda templikaardile 10 templit. Iga 10 templit täis kogunud templikaart osaleb vahe- ja võiduauhindade väljamängimises.
 • Osaleja kirjutab templikaardile trükitähtedega ja loetavalt oma eesnime, perekonnanime ja telefoninumbri.
 • Templi saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes väljastab templi(d) vastavalt panuse suurusele ja boonusmängu saavutamisele.
 • Vahe- ja võiduauhindade väljamängimistel osalevad üksnes 10 templiga ja korrektsete kliendiandmetega täidetud templikaardid.
 • Mängukampaania jooksul ühe osaleja poolt täidetud templikaartide arv pole piiratud.
 • Templikaartide vastuvõtmine lõpeb 24.05.2022 kell 10:00.

Vaheloosimine:

 • Templikaartide kogujate vahel korraldatakse vaheloosimised 21.04.2022 kell 19:00 kõikides Fenix Casino mängusaalides järgmiselt:
 • Esimesena võtab mängu läbiviija vaheauhindade väljamängimiseks loosikastist juhuslikkuse alusel 3 templikaarti, millele kantud andmete alusel selguvad vaheauhindade omanikud.
  • Vaheauhindade väljamängimisel osalemiseks ei pea osaleja viibima väljamängimise ajal Fenix Casino mängusaalis.
  • Esimese templikaardi omanik on 1 x 150 € võitja. Võitjal on õigus saada lisaauhind tingimusel, et viibib väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis;
  • Teise templikaardi omanik on 1 x 50 € võitja. Võitjal on õigus saada lisa auhind tingimusel, et viibib väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis;
  • Kolmanda templikaardi omanik on 1 x 50 € võitja. Võitjal on õigus saada lisa auhind tingimusel, et viibib väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis
 • Peale väljamängimist pannakse vaheauhindade võitjate templikaardid loosikasti tagasi.
 • Lisaks peale vaheauhindade väljamängimist (samal õhtul) loositakse juhuslikkuse alusel välja igas Fenix Casinos 5 templikaarti, kes pääsevad võiduauhinna väljamängimisele. Loositud templikaardid toimetatakse loosiurni, mida nimetatakse „Musta hobuse I“ loosiurniks.
 • 26.05.2022 on „Musta hobuse I“ urnis kokku 90 templikaarti (st. igast saalist 5 templikaarti).
 • Ülejäänud templikaardid säilivad ning osalevad võiduauhinna väljamängimises. Võiduauhindade väljamängimiseks toimetatakse kõikidest Fenix Casino mängusaalides kampaania jooksul kogutud templikaardid Mere Fenix Casinosse ning valatakse kokku ühte suurde loosikasti, mida nimetatakse „Musta hobuse III loosiurniks.

Võiduauhindade loosimine:

 • Võiduauhindade väljamängimine toimub 26.05.2022 kell 19:00 Mere Fenix Casinos.
 • Kõigil osalejatel on õigus pääseda võiduauhinna väljamängimisse mitme templikaardi ja/või virtuaalse pääsupiletiga.
 • Võiduauhindade väljamängimisel osalemiseks ei ole kohaoleku nõuet. Kuid võiduauhinna võitja saab lisaauhinna tingimusel, et väljamängimise hetkel viibib mistahes Fenix Casino mängusaalis ning on kohe telefoni teel kättesaadav.
 • Võiduauhindade väljamängimisest tehakse teleülekanne, väljamängimist on võimalik jälgida kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Võiduauhindade väljamängimises osalevad mängijad, kes on nõuetekohaselt täitnud kampaania tingimusi, kelle templikaardid ja/või loosikupongid on järgmistes urnides:
  • „Musta hobuse I“ urn – 21.04.2022 loositud templikaardid. Kokku 90 osalejat.
  • „Musta hobuse II“ urn – 07.03.2022-25.05.2022 Club Fenix klubikaardiga mängijate seast loositud loosikupongid; Kokku osalevad võiduauhindade väljamängimises 400 (80 päeva x 5 osalejat) loosikupongi.
  • Musta hobuse III“ urn – ülejäänud templikaardid, mis vastavad kampaania tingimustele.
 • Võiduauhindade väljamängimine toimub 21 ruuduga mängulaua abil, kus igale ruudule asetatakse juhuslikkuse alusel ühe finalisti templikaart või loosikupong.
  • 1.-7. finalist loositakse mängulauale juhuslikkuse alusel „Musta hobuse I“ urnist. Üks inimene võib olla 1.-7. finalisti seas ühe korra. Kui finalisti nimi kordub, loosib fortuuna uue finalisti;
  • 8.-14. finalist loositakse mängulauale juhuslikkuse alusel „Musta hobuse II“ urnist. Üks inimene võib olla 8.-14. finalisti seas ühe korra. Kui finalisti nimi kordub, loosib fortuuna uue finalisti;
  • 15.-21. finalist loositakse mängulauale juhuslikkuse alusel ,,Musta hobuse III“ urnist. Üks inimene võib olla 15.-21. finalisti seas ühe korra. Kui finalisti nimi kordub, loosib fortuuna uue finalisti.
 • Võiduauhinnad on peidetud kõik eraldi kingikarpidesse, mis nummerdatakse samuti numbritega  1-21.
 • Võiduauhindade väljamängimise kord:
  • 21 ruuduga mängulaualt võetakse juhuslikkuse alusel üks templikaart või pääsupilet, mille andmete alusel saab teada võitja nime ja telefoninumbri. Vastavalt kirjutatud andmetele võtab mängu korraldaja võitjaga telefoni teel ühendust ning palub tal öelda ühe numbri 1 (ühest) kuni 21 (kahekümne üheni) (valida saab ainult järele jäänud numbrite hulgast). Vastavalt nimetatud numbri järgi selgub võiduauhinna suurus. Kui võitja viibib mängusaalis, saab ta lisa auhinna.
  • Juhul kui võitja  ei ole kättesaadav, jäetakse ta kõrvale ning helistatakse teist korda pärast seda, kui ülejäänud finalistidele on auhinnad väljamängitud.
  • Juhul kui ka siis ei vasta potentsiaalne võitja telefonile valib Fortuuna järele jäänud kingikarpide hulgast ühe nummerdatud kingikarbi, mille alusel selgub võidetud summa. Fortuuna võib kaasata pealtvaatajaid numbri valikusse.
 • Korraldaja proovib saada võitjaga ühendust 10 kalendripäeva jooksul telefoni või sms’i teel. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata.

Lohutusauhindade loosimine:

 • Lohutusauhindade väljamängimine toimub 15-30 minutit pärast võiduauhindade väljamängimise lõppu kõikides Fenix Casino mängusaalides lokaalselt.
 • Lohutusauhindade väljamängimisel osalevad kõik kohalolevad kliendid, kes on võiduauhindade väljamängimise ajal mänginud antud Fenix Casino mängusaalis ja täitnud klienditeenindaja poolt antud kupongi.
 • Lohutusauhinna võitmiseks peab kupongi täitnud klient olema loosimise ajal antud mängusaalis kohal.
 • Igas saalis loositakse neli lohutusauhinda.
 • Lohutusauhindade väljamängimise toimub järgmiselt:
  • Klienditeenindaja vormistab mänginud klientidele, ehk osalejale loosikupongi. Loosikupongile kirjutatakse trükitähtedega ja loetavalt osaleja eesnimi, perekonnanimi ja telefoninumber. Iga Osaleja saab ühe loosikupongi.
  • Klienditeenindaja kogub täidetud loosikupongid ühte loosikasti.
  • Esimesena võtab loosimise läbiviija lohutusauhindade väljamängimiseks loosikastist juhuslikkuse alusel 4 loosikupongi. Kui loosikastist võetud loosikupongi omanik ei viibi enam mängusaalis, võtab läbiviija loosikastist uue loosikupongi. Seda senikaua, kuni kõik 4 loosikastist võetud loosikupongi omanikku viibivad mängusaalis.
  • Esimese loosikupongi omanik on 100 € võitja. Võitjal on õigus saada lohutusauhind tingimusel, et viibib väljamängimise hetkel samas Fenix Casino mängusaalis.
  • Teise loosikupongi omanik on 60 € võitja. Võitjal on õigus saada lohutusauhind tingimusel, et viibib väljamängimise hetkel samas Fenix Casino mängusaalis.
  • Kolmanda loosikupongi omanik on 50 € võitja. Võitjal on õigus saada lohutusauhind tingimusel, et viibib väljamängimise hetkel samas Fenix Casino mängusaalis.
  • Neljanda loosikupongi omanik on 40 € euro võitja. Võitjal on õigus saada lohutusauhind tingimusel, et viibib väljamängimise hetkel samas Fenix Casino mängusaalis.

Lisapunktid:

 • Võiduauhinnad antakse üle koheselt või 14 kalendripäeva jooksul, kui ei ole võitjaga muud moodi kokku lepitud. Võiduauhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
 • Võidetud rahasumma vormistatakse ainult võitja nimele ja on võimalik kanda võitja klubikaardile boonuspunktidena (1 eur =100 baaspunkti).
 • Tulenevalt Eesti Vabariigi poolt meelelahutusasutustele kehtestatud lahtiolekuaegade muudatustele on korraldajal õigus vajadusel muuta täiendava õnnemängu kellaaegasid.
 • Väljamängimiste lõppedes loosikastidesse jäänud templikaardid ja loosikupongid hävitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Piirangud:

 • Mitteloetavalt täidetud templikaardid eemaldatakse vahe- ja võiduauhindade väljamängimise käigus.
 • Ebaausalt kogutud Club Fenix mängupunktid ei osale vahe- ja võiduauhindade väljamängimises.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud või teenitud rahalise ja/või mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.