Grand Finale ’23

TÄIENDAVA ÕNNEMÄNGU REEGLID:

 • Täiendav õnnemäng ”Grand Finale ’23” kehtib kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Täiendava õnnemängu periood 08.03.2023 kell 00:01 kuni 18.05.2023 kell 19:00.
 • Võidufondi suurus 34 500€.
 • Peaauhinnaks on 5000€!
 • Vaheauhindade väljamängimised 13.04.2023 ja 20.04.2023 kell 19:00. Peaauhinna väljamängimine 18.05.2023 kell 19:00.
 • Kui võitja viibib loosimise ajal mängusaalis, on tema võiduks täissumma, kui võitja ei viibi loosimise ajal mängusaalis, on tema võiduks pool võidusummast.

Täiendavas õnnemängus osalemine:

 • Osalemiseks tuleb koguda virtuaalpileteid ja/või loosipileteid.
 • Virtuaalpiletite kogumiseks tuleb mängida perioodil 08.03.2023 kell 00:01 kuni 16.05 kella 23:59ni Fenix Casino mänguautomaatidel kasutades Club Fenix kaarti ning koguda baaspunkte.
  • 1 virtuaalpilet = 10 baaspunkti;
  • Virtuaalpiletite arv ühe osaleja kohta ei ole piiratud.
 • Loosipiletite saamiseks tuleb mängida Fenix Casino mänguautomaatidel perioodil 08.03.2023 kell 00:00 kuni 16.05.2023 kell 10:00.
 • Ühe loosipileti saab osaleja, kui teeb panuse suurusega vähemalt 0,50€, 3 loosipilet saab osaleja, kui teeb panuse suurusega vähemalt 1€ ja 10 loosipiletit saab osaleja, kui teeb panuse suurusega vähemalt 5€ ning:
  • Mänguautomaadil liinimängu mängides saavutab boonusmängu (boonusmängu sees saavutatud boonusmäng lisapiletit ei anna);
  • Slotipokkerit mängides saavutab võidu kombinatsiooniks rea (ilma wild’ideta) või sellest suurema kombinatsiooni (võib sisaldada wild’e);
  • Saavutab kombinatsiooniga ühekordse võidu alates 40€-st mängudes Plenty of Fruit tm20Hot; Power Stars, Sizzling Hot tmDelux, Reel Monkey ja Chip Runner delux.
 • Loosipileti saamiseks tuleb pöörduda mängusaali klienditeenindaja poole, kes tuvastab, et täidetud on eelnevad tingimused ning fikseerib seejärel võidu ja annab osalejale loosipileti.
 • Osaleja täidab loosipileti selgelt ja loetavalt.
 • Ühe osaleja kohta ei ole ühe päeva jooksul kogutud loosipiletite arv piiratud.

Vaheauhindade väljamängimine:

13.04.2023 kell 19:00 igas Fenix Casino mängusaalis:

 • Osalevad kõik loosipiletid, mis on kogutud 08.03 kell 00:01 kuni 13.04 kell 19:00.
 • Loosimise läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel 3 loosipiletit:
  • Esimese loosipileti omanik on 300€ võitja. Kui võitjat ei ole loosimise ajal saalis, on tema võiduks pool summat ehk 150€.
  • Teise loosipileti omanik on 100€ võitja. Kui võitjat ei ole loosimise ajal saalis, on tema võiduks pool summat ehk 50€.
  • Kolmanda loosipileti omanik on 100€ võitja. Kui võitjat ei ole loosimise ajal saalis, on tema võiduks pool summat ehk 50€.
 • Kõik 3 auhinnasaajat peavad olema erinevad isikud.
 • Kõigi kolme võitja loosipiletid pannakse loosikasti tagasi.
 • Seejärel loositakse igas mängusaalis 5 loosipiletit, mis pääsevad võiduauhindade väljamängimisele. Üks osaleja võib pääseda võiduauhindade väljamängimisele mitme piletiga. Kõik loosipiletid (kokku 90, igast saalist 5) lähevad ’’Musta hobuse I’’ loosiurni.

20.04.2023 kell 19:00 Mere mängusaalis, loosimisest tehakse ülekanne igasse Fenix Casino mängusaali:

 • Osalevad kõik virtuaalpiletid, mis on kogutud 08.03 kell 00:01 kuni 19.04 kell 23:59.
 • Loosimise läbiviija korraldab 18 loosimist (iga mängusaali kohta 1).
 • Iga mängusaali kõik virtuaalpiletid kantakse elekroonilisele loosirattale.
 • Loosimise läbiviija käivitab elektroonilise loosiratta iga saali kohta kolmel korral:
  • Esimese välja loositud virtuaalpileti omanik on 30 000 boonuspunkti võitja. Kui võitjat ei ole loosimise ajal saalis, on tema võiduks pool summat ehk 15 000 BP.
  • Teise välja loositud virtuaalpileti omanik on 10 000 boonuspunkti võitja. Kui võitjat ei ole loosimise ajal saalis, on tema võiduks pool summat ehk 5000 BP.
  • Kolmanda välja loositud virtuaalpileti omanik on 10 000 boonuspunkti võitja. Kui võitjat ei ole loosimise ajal saalis, on tema võiduks pool summat ehk 5000 BP.
 • Kõik 3 auhinnasaajat peavad olema erinevad isikud.
 • Iga mängusaali 3 auhinnasaajat pääsevad võiduauhindade väljamängimisele ning osalevad võiduauhindade väljamängimisel ’’Musta hobuse II’’ urnis.

Võiduauhindade väljamängimine:

18.05.2023 kell 19:00 Mere mängusaalis, loosimisest tehakse ülekanne igasse Fenix Casino mängusaali.

 • Võiduauhindade väljamängimisel mängitakse välja 1x 5000€, 3x 1000€, 2x 750€, 2x 500€, 3x 250€, 5x 100€ ja 5x 50€.
 • Võiduauhindade väljamängimises osalevad osalejad, kes on nõuetekohaselt täitnud täiendava õnnemängu tingimusi ning kelle andmed on järgmistes urnides:
  • ’’Musta hobuse I’’ urn – 13.04 vaheloosis igas mängusaalis loositud 5 loosipiletit, urnis on kokku 90 loosipiletit.
  • ’’Musta hobuse II’’ urn – 20.04 vaheloosis loositud iga mängusaali 3 virtuaalpileti omanikku (kokku 54) ning lisaks 18.05 loositavad iga mängusaali 3 virtuaalpileti omanikku (kokku 54). Urnis on seega kokku 108 (2×54) virtuaalpileti omanikku.
  • ’’Musta hobuse III’’ urn – kõik kampaania jooksul kogutud loosipiletid.
 • Esmalt loositakse välja 54 (igast mängusaalist 3) virtuaalpileti omanikku, kes kuuluvad seejärel ’’Musta hobuse II’’ urni.
  • Iga mängusaali kõik virtuaalpiletid kantakse elektroonilisele loosirattale.
  • Loosimise läbiviija käivitab elektroonilise loosiratta iga saali kohta kolmel korral. Üks osaleja võib loosirattalt välja tulla mitu korda.
 • Seejärel loositakse 21 finalisti, kes osalevad võiduauhindade väljamängimisel:
  • 1.-7. finalist loositakse ’’Musta hobuse I’’ urnist elektroonilise loosiratta abil. Üks osaleja võib olla 1.-7. finalisti seas ühe korra. Kui finalisti nimi kordub, loositakse uus finalist;
  • 8.-14. finalist loositakse ’’Musta hobuse II’’ urnist elektroonilise loosiratta abil. Üks osaleja võib olla 8.-14. finalisti seas ühe korra. Kui finalisti nimi kordub, loositakse uus finalist;
  • 15.-21. finalist loositakse ’’Musta hobuse III’’ urnist. Kõikide mängusaalide kõik loosipiletid pannakse ühte loosikasti ning Fortuuna võtab juhuslikkuse alusel seitse loosipiletit. Üks inimene võib olla 15.-21. finalisti seas ühe korra. Kui finalisti nimi kordub, võtab fortuuna uue loosipileti.
 • Seega 21 finalisti hulgas saab üks osaleja olla maksimaalselt kolmel korral – igast urnist ühe korra.

Võiduauhindade väljamängimise kord:

 • Võiduauhindade väljamängimine toimub 21 ruuduga mängulaua ning elektroonilise loosiratta abil.
 • 21 ruuduga mängulaua iga numbri alla on peidetud 1 võiduauhind.
 • Kõik 21 finalisti kantakse elektroonilisele loosirattale ning loosimise läbiviija käivitab elektroonilise loosiratta 21 korda.
 • Loosirattale ilmunud andmete alusel võtab mängu korraldaja esimese võitjaga ühendust ning palub tal öelda ühe numbri 1 (ühest) kuni 21 (kahekümne üheni) (valida saab ainult järele jäänud numbrite hulgast). Vastavalt nimetatud numbri järgi selgub võiduauhinna suurus.

Lohutusauhindade väljamängimine:

 • Lohutusauhindade loosimine toimub 15-30 minutit pärast võiduauhindade väljamängimise lõppu igas Fenix Casino mängusaalis.
 • Loosimisel osalevad kõik, kes on 18.05 alates kella 18:00st mänginud Fenix Casino mängusaalis ja täitnud klienditeenindaja poolt antud kupongi.
  • Iga osaleja saab ühe loosikupongi.
  • Osaleja täidab kupongi selgelt ja loetavalt.
 • Loosimise läbiviija võtab loosikastist juhuslikkuse alusel 4 loosikupongi:
  • Esimese kupongi omanik on 100€ võitja.
  • Teise kupongi omanik on 60€ võitja
  • Kolmanda kupongi omanik on 50€ võitja.
  • Neljanda kupongi omanik on 40€ võitja
 • Võitmiseks peab kupongi täitnud osaleja viibima loosimise ajal samas Fenix Casino mängusaalis. Kui võitjat ei ole enam mängusaalis, võtab loosimise läbiviija uue loosikupongi ning seda seni, kuni kõik 4 võitjat viibivad mängusaalis.

Lisapunktid:

 • Võidetud rahasumma vormistatakse ainult võitja nimele.
 • Võidetud rahasumma on võimalik kanda võitja klubikaardile punktidena (1 eur = 100 baaspunkti).