Kingitus kõige kallimale

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania kehtib kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Kampaania periood 22.02.2021 kella 6:00 kuni 2.03.2021 kella 19:00.
 • Võidufondi suurus 4036,34 €, millest 1336,36 € väärtuses on peaauhinnad ja 2700 € väärtuses promotional ticketid.

Auhinnad:

 • Loosimine toimub 2.03.2021 kell 19:00 kõikides Fenix Casinodes.
 • Peaauhindadeks: 1 (võitja) x 18 (mängusaali) naiste parfüümid tuntud brändidelt, kokku väärtuses 1336,36 €.
 • Lisaauhindadeks: 3 (võitjat) x 18 (mängusaali) promotional ticketid. Promotional ticketid jagunevad omakorda 1 x 75 €, 1 x 50 € ja 1x 25€ promotional ticketiteks ühe mängusaali kohta, kokku väärtuses 2700 €.

Osalemiseks on vaja:

 • Mängida mänguautomaatidel perioodil alates 22.02.2021 kell 06:00 kuni 2.03.2021. kella 18:00-ni ning võitma vähemalt 5,00 eurot:  
 • Iga 5-eurose ühekordse võidu eest saab meesklient 1 (ühe) loosipileti,
 • Iga 5-eurose ühekordse võidu eest saab naisklient 2 (kaks) loosipiletit.
 • Loosipileti(te) saamiseks tuleb pöörduda mängusaali klienditeenindaja poole, kes tuvastab, et mänguautomaadi ekraanil on tõepoolest olemas 5- eurone ühekordne võit, seejärel fikseerib klienditeenindaja võidu ja annab osalejale loosipileti(id).
 • Osaleja täidab loosipileti(-d) korrektselt trükitähtedega: lisab enda ees- ja perekonnanime ja telefoni numbri;
 • Osaleja loosipiletid kogutakse igas Fenix Casino mängusaalis loosikasti. Loosikast asub mängusaalis nähtaval kohal.
 • Ühe osaleja kohta on 1 (ühe) päeva jooksul lubatud koguda kuni 10 (kümme) loosipiletit.
 • Loosipiletite kogumine lõpeb tund enne väljamängimist ehk 2.03.2021 kell 18:00.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega täidetud loosipiletid.

Loosimine:

 • 1 (üks) osaleja saab 1 (ühe) väljamängimise kohta võita 1 (ühe) auhinna.  
 • Auhindade väljamängimised toimuvad lokaalselt kõigis 18 Fenix Casino mängusaalides.
 • Auhindade väljamängimisel osalemiseks on väljamängimise toimumisel kohustuslik viibida vabalt valitud Fenix Casino mängusaalis, kus olete kogunud loosipileteid ja kus soovite võita.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad kõik lokaalselt ja korrektselt vormistatud loosipiletid, mis on kogutud perioodil alates 22.02.2021 kella 06:00 kuni 2.03.2021 kella 18:00-ni.
 • Esmalt loositakse igas Fenix Casino ´s neli auhinna saajat – üks neist saab peaauhinna ja ülejäänud kolm – lisaauhinna, s.t juhuslikkuse alusel võtab saaliteenindaja loosikastist neli loosikupongi. Juhul kui üks ja sama klient on rohkem kui ühel loosikupongil siis võtab saaliteenindaja loosikastist uue pileti. Saaliteenindaja kordab sama tegevust kuni kõik neli auhinna saajat on erinevad isikud.
 • Nende nelja auhinnasaaja vahel korraldatakse mäng, kus iga osaleja tõmbab kaardipakist ühe kaardi. Tugevaim kaart saab peaauhinna, sellest järgmine saab 75,00€ väärtuses promotional ticketi, sellest järgmine 50,00€ väärtuses promotional ticketi ja kõige nõrgema kaardi omanik saab 25,00€ väärtuses promotional ticketi.
 • Juhul kui kahel osalejal on võrdsed kaardid siis tõmbavad nad uued kaardid , seda seni kuni kõigil osalejatel on erinevad kaardid.
 • Auhinna üleandmise aluseks on lisaks kaardipakist tõmmatud kaardile  loosikastist välja tõmmatud loosipilet, isikuttõendav dokument.
 • Väljamängimise lõppedes loosikasti jäänud loosipiletid hävitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Kui auhinna Võitjat ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna Võitja õiguse auhinnale.
 • Võitja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 • Mitteloetavalt ja puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud või teenitud rahalise ja/või mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.