Oktooberfest

KAMPAANIA REEGLID

Kampaania toimumisaeg ja auhinnafond

 • Kampaania „Oktooberfest“ toimub   5.10.2020.a. kell 8:00 kuni 28.10.2020 a. kella 21:00
 • Kampaanias „Oktooberfest“ mängus osalevad kõik Fenix Casino mängusaalid.
 • Auhinnafond on kokku 15 000 €, millest  7 500 € moodustavad promotional ticketid ja 7 500 € raha.
 • Auhindade väljamängimised toimuvad kolmapäeviti 14.10.2020, 21.10.2020 ja 28.10.2020  kell 19:00 Marja Fenix Casino mängusaalis (Mustamäe tee 18).
 • Väljamängimist on võimalik ülekande vahendusel jälgida kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Iganädalane kolmapäeviti (14.10.2020, 21.10.2020 ja 28.10.2020) väljamängitav võidufond on 5 000 €.


Kampaanias osalemise reeglid:

 • Kampaanias osalemiseks on vaja omada õnnemängu korraldaja kliendikaarti.
 • Osalejal tuleb mängida mänguautomaadil liinimänge.
 • Osaleja minimaalne panuse suurus liinimängudel peab olema vähemalt 0,20 €.
 • Osaleja peab saavutatama tasuta boonusmängu.
 • Ainult liinimängudel saavutatud tasuta boonusmängude ja  tehtud panuse eest saab mängija koguda templeid templikaartidele, mis annavad mängijale õiguse osaleda auhindade väljamängimisel.  

Templite kogumise reeglid on järgmised:

 • Igakordselt saadavate templite arv jääb vahemikku 1 kuni 3 templit.
 • Nende kogus tuleneb tehtud panuse suurusest ja mänguautomaadil liinimänge mängides boonusmängu saavutamisest:
 • 1 (ühe)  templi saab osaleja, kui teeb panuse suurusega alates 0,20 € kuni 0,49 € ja mänguautomaadil liinimängu mängides ilmneb boonusmäng;
 • 2 (kaks) templit saab osaleja, kui teeb panuse suurusega alates 0,50 € kuni 0,99 € ja mänguautomaadil liinimängu mängides ilmneb boonusmäng;
 • 3 (kolm) templit saab osaleja, kui teeb panuse suurusega alates 1 € mänguautomaadil liinimängu mängides ilmneb boonusmäng.
 • Väljamängimistel osalemiseks on vaja koguda templikaardile 5 templit.
 • Iga 5 templit täis kogunud templikaart osaleb auhindade väljamängimises.
 • Templi saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes väljastab templi(d) vastavalt panuse suurusele ja boonusmängu saavutamisele.
 • Templeid saab täita üksnes vastava mängusaali klienditeenindaja.
 • Klient kirjutab templikaardile trükitähtedega ja loetavalt oma kliendikaardi numbri, ees- ja perekonnanime ning mobiiltelefoni numbri ning veendub, et templikaardil on kõik väljad korrektselt täidetud.
 • Täidetud templikaardid paneb klienditeenindaja vastavalt tähistatud loosikasti mängusaalis.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes  5 templiga ja korrektsete kliendiandmetega täidetud templikaardid. 
 • 1 (ühe) osaleja poolt kogutud templikaartide arv pole piiratud.
 • Templikaartide vastuvõtmine lõpeb kolmapäeviti 14.10, 21.10 ja 28.10 enne igat väljamängimist  kell 18:59.
 • Täidetud templikaardid alates kella 19:00 osalevad järgnevas väljamängimises.
 • Peale igat väljamängimist kogutud ja täidetud templikaardid hävitatakse.

Auhindade väljamängimine

 • 1 (ühe) osaleja kohta auhindade arv pole piiratud.
 • Puudulikult täidetud templikaardid  eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Rahaliste auhindade väljamängimisel osalemiseks ei ole osalejal kohaoleku nõuet, võitjatega võtab korraldaja väljamängimise lõppedes ühendust.
 • Tingimusel, et Võitja viibib väljamängimise hetkel vastavas mängusaalis, kus võideti rahaline auhind, saab ta täiendavalt lisaauhinnaks promotional ticketid.
 • Auhindade väljamängimised toimuvad: 14.10.2020, 21.10.2020 ja 28.10.2020  kell 19:00 Marja Fenix Casino mängusaalis (Mustamäe tee 18).
 • Auhindade vastavates väljamängimistes osalevad kõik templikaardid, mis on kogutud Fenix Casino mängusaalides vastava perioodi jooksul:
 • 14.10.2020 väljamängimises osalevad templikaardid, mis on kogutud perioodil 5.10.2020 kell 8:00 kuni 14.10.2020 kell 18:59;
 • 21.10.2020 väljamängimises osalevad templikaardid, mis on kogutud perioodil 14.10.2020 kell 19:00 kuni 21.10.2020 kell 18:59;
 • 28.10.2020 väljamängimises osalevad templikaardid, mis on kogutud perioodil 21.10.2020 kell 19:00 kuni 28.10.2020 kell 18:59.
 • Võitja saab auhinnale lisaks promotional tiketid väärtuses kuni 500 € eurot tingimusel, et võitja viibis väljamängimise hetkel mängusaalis,  kus ta soovis auhinna väljamängimises osaleda ja oli telefoni teel kättesaadav.
 • Võitjaks osutunud osaleja kohalolu Fenix Casino mängusaalis peab olema kontrollitav.
 • Auhinna väljamängimiseks Marja Fenix Casino mängusaalis keerutatakse loosiratast, millele on kantud kõigi Fenix Casinode nimed.
 • Mängu korraldaja tõmbab ratta pöörlema. Kokku 4 (neli) korda.
 • Ratta seiskumisel näitab nool Fenix Casino mängusaali, kus auhinna võitja selgitamiseks võtab vastava mängusaali mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel ühe templikaardi, millele kantud andmete alusel selgub auhinna võitja:
 • esimese keerutusega mängitakse välja, millisesse mängusaali läheb üks rahaline auhind väärtusega 250 €. Kui võitja viibib väljamängimise hetkel vastavas mängusaalis, kuhu mängiti välja rahaline auhind, saab ta täiendavalt auhinnaks 1 (üks) x 100 € väärtuses promotional ticketeid;
 • teise keerutusega mängitakse välja, millisesse mängusaali läheb  üks rahaline auhind väärtusega 250 €.  Kui võitja viibib väljamängimise hetkel vastavas mängusaalis, kuhu mängiti välja rahaline auhind, saab ta täiendavalt auhinnaks 1 (üks) x 100 € väärtuses promotional ticketeid;
 • kolmanda keerutusega mängitakse välja, millisesse mängusaali läheb  üks rahaline auhind väärtusega 500 €. Kui võitja viibib väljamängimise hetkel vastavas mängusaalis, kuhu mängiti välja rahaline auhind, saab ta täiendavalt auhinnaks 1 (üks) x 100 € väärtuses promotional ticketeid;
 • neljanda keerutusega mängitakse välja, millisesse mängusaali läheb  üks rahaline auhind väärtusega 1 500 €. Kui võitja viibib väljamängimise hetkel vastavas mängusaalis, kuhu mängiti välja rahaline auhind, saab ta täiendavalt auhinnaks 1 (üks) x 500 € väärtuses promotional ticketeid,
 • seejärel ülejäänud Fenix Casino mängusaalides (v.a. mägnusaalis, kus võideti rahaline auhind 1 500 €), võtab mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel ühe templikaardi, millele kantud andmete alusel selgub 100 € auhinna (promotional ticketi) võitja.
 • ühe mängusaali kohta ei ole auhindade kogus piiratud.
 • Auhindade üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud templikaart, kliendikaart ning isikuttõendav dokument.
 • Kui auhinna võitja viibib väljamängimisel Fenix Casino mängusaalis, siis auhind antakse üle koheselt.
 • Auhindade kättesaamiseks on võitjal 5 kalendripäeva;
 • Kui auhinna võitja ei vasta kõnedele 5 kalendripäeva jooksul või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna võitja õiguse auhinnale.
 • Võidetud auhind väljastatakse võitja nimele ning ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga
 • Juhul kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita Korraldajale piisavalt dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 30.11.2020 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.