Õnne Summer


KAMPAANIA REEGLID:


Fenix Casino mängusaalides täiendava õnnemängu korraldajaks on OÜ Novoloto. Täiendava õnnemängu kampaania „SUVEMÄNG“ käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus võita rahalisi ja mitterahalisi auhindu väärtusega kuni 19 800 eurot.

1. Täiendava õnnemängu “SUVEMÄNG” reeglid
1.1. Täiendava õnnemängu „SUVEMÄNG“ mängus osalevad kõik Fenix Casino mängusaalid.
1.2. Ajaline periood: 09.06.2020.a. kell 8:00 kuni 18.06.2020 a. kella 19:00
1.3. Täiendava õnnemängu võidufondi suurus moodustab kokku 19 800,00 (üheksateist tuhat kaheksasada) eurot. Võidufond ühes Fenix Casino mängusaalis on kokku 1 100,00 (üks tuhat ükssada) eurot.
1.4. Auhindadeks on ühes Fenix Casino mängusaalis 5 (viis) x 100,00 (ükssada)
eurot promotional ticketit kokku ja 4(neli) x 100,00 (ükssada) eurot ja 1 (üks) x 200,00 (kakssada) eurot:

Kuupäev Auhind Võitjate arv Väärtus
09.06.2020 promotional ticket 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
10.06.2020 raha 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
11.06.2020 promotional ticket 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
12.06.2020 raha 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
13.06.2020 promotional ticket 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
14.06.2020 raha 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
15.06.2020 promotional ticket 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
16.06.2020 raha 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
17.06.2020 promotional ticket 1 (üks) 100,00 (ükssada) eurot
18.06.2020 raha 1 (üks) 200,00 (kakssada) eurot


1.5. Täiendavas õnnemängus osalemiseks on vaja mängida mänguautomaatidel liinimänge.
1.6 Täiendavas õnnemängus osalemiseks on vaja omada Fenix Casino kliendikaarti
1.7. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab osaleja minimaalne panuse suurus liinimängudel olema vähemalt 0,20 € (kakskümmend senti).
1.8. Ainult liinimängudel saavutatud tasuta boonusmängude ja p. 1.7. tehtud panuse eest saab mängija loosipileti, mis annab mängijale õiguse osaleda auhindade väljamängimisel.
1.9. Loosipileti saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes tuvastab, et on täidetud tingimused p. 1.5., 1.6., 1.7. ja 1.8.
1.10. Klient kirjutab loosipiletile trükitähtedega ja loetavalt oma kliendikaardi numbri, ees- ja perekonnanime ning telefoni numbri. Täidetud loosipileti paneb klienditeenindaja vastavalt tähistatud loosikasti mängusaalis.
1.11. Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega
täidetud loosipiletid.
1.12. Loosipiletite vastuvõtmine lõpeb igapäev ajavahemikus 09.06.2020 kuni 18.06.2020
enne väljamängimist kell 18:59. Loosipiletid alates kella 19:00 osalevad järgnevas väljamängimises.
1.13. Peale igat väljamängimist samal päeval kuni kella 18:59 kogutud ja täidetud loosipiletid hävitatakse.

2. Auhindade väljamängimine
2.1. 1 (ühe) kuupäeva jooksul saab koguda 1 (üks) mängija maksimaalselt 10 (kümme) piletit. Kokku on mängukampaania jooksul ühe osaleja poolt täidetud loosipiletite arv on piiratud: 100 (ükssada) loosipiletit 1 (ühe) mängija kohta.
2.2. Auhindade väljamängimised toimuvad lokaalselt kõikides Fenix Casino mängusaalides eraldi igapäev kell 19:00.
2.3. Auhindade väljamängimiseks võtab mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel ühe loosipileti, millele kantud andmete alusel selgub auhinna omanik.
2.4. Auhinnavõitjat (-id) teavitatakse võidust alljärgnevalt:
2.4.1. teavitatakse individuaalselt. Mängu läbiviija võtab peale loosimist koheselt võitjatega ühendust telefoni teel, mis on registreeritud kampaanias osalemiseks.
2.4.2. kui võiduauhinna omanik ei vasta kõnedele 7 kalendripäeva jooksul või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab võiduauhinna omanik õiguse auhinnale
2.5. Auhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud loosipilet, kliendikaart ning isikuttõendav dokument.
2.6. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.
2.7. Kui auhinna omanik viibib väljamängimisel Fenix Casino mängusaalis, siis auhind antakse  üle koheselt.
2.8. Võidetud auhind väljastatakse võitja nimele ning ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
2.9. Juhul kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita Korraldajale piisavalt dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 18.07.2020 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.


4. Piirangud
4.1. Puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
4.2. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.

Põhjalike kampaania reeglite, pretensioonide lahendamise ja lisasätetega on võimalik tutvuda Fenix Casino mängusaalides.