Punane Jeep on?

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania toimub kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Kampaania periood 09.09.2021.a. kell 00:00 kuni 18.11.2021.a. kell 23:00.
 • Võidufondi suurus kokku on 35 700 eurot.
 • Vaheauhindade loosimine 14.10. Fondi väärtus on kuni 8600 eurot.
  1. 1 x 5000€ (kui loosimisel ei viibi siis 50% summast).
  2. 36 x 100€ (kui loosimisel ei viibi siis 50% summast).
 • Peaauhinna loosimine 18.11.21.a. Auhinnad:
  1. JEEP Compass Longitude (1.3 GSE T4 150 DCT FWD).
  2. 36 x 100€.

Auhinnad ja loosimised:

 • Vaheauhinnad:
 • Võiduauhinnad:

Osalemiseks on vaja:

 • Osalemiseks on vaja koguda virtuaalseid pääsupileteid ja/või templikaarte.
 • Virtuaalse pääsupileti saamiseks on vaja:
  1. Omada õnnemängu korraldaja Club Fenix klubikaarti;
  2. Omada kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
  3. Perioodil 09.09.2021 kell 00:00 kuni 17.11.2021 kell 23:59 mängida mänguautomaatidel kasutades Club Fenix kaarti ning kogudes Club Fenix baaspunkte;
   • Virtuaalsete pääsupiletite kogumine toimub 7 päevaste perioodidena, s.t 8-ndal päeval (ehk järgmise perioodi esimesel päeval) tehakse kokkuvõte eelmise nädala tulemustest ja vormistatakse virtuaalsetest pääsupiletitest paberpiletid mis kogutakse vastavasse loosikasti.
   • Üks virtuaalne pääsupilet = 750 baaspunktiga.
   • Baaspunktide arvestus toimub 7-päevaste perioodide kaupa. Arvesse lähevad ainult antud perioodil kogutud baaspunktid mis konverteeritakse virtuaalseteks pääsupiletiteks. Kui perioodil kogutud baaspunktide arv on alla 750 baaspunkti, siis virtuaalset pääsupiletit ei kogutud ja paberpiletit  ei vormistata. Uuel perioodil algab boonuspunktide arvestus  uuesti.
   • Virtuaalsetest pääsupiletitest paberpiletite vormistamise kohta peetakse eraldi tabelit, kuhu märgitakse kõik kliendid kes perioodil on kogunud üle 750 baaspunkti ning fikseeritakse perioodide kaupa kogutud paberpiletite arv.
   • Perioodid toimuvad:
 • Templikaardile templite kogumiseks on vaja:
  1. Omada kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
  2. Mängida mänguautomaatidel liinimänge;
  3. Täiendava õnnemängu mängukampaanias osalemiseks peab osaleja minimaalne panuse suurus liinimängudel olema vähemalt 0,50 € (viiskümmend senti).
  4. Igakordselt saadavate templite arv jääb vahemikku 1 kuni 5 templit. Nende kogus  tuleneb tehtud panuse suurusest ja mänguautomaadil liinimänge mängides boonusmängu saavutamisest. Templite kogumise reeglid on järgmised:
   • 1 templi saab osaleja, kui teeb panuse  0,50€-0,99€  ja saab boonusmängu;
   • 3 templit saab osaleja, kui teeb panuse 1€-1,99€ ja saab boonusmängu;
   • 5 templit saab osaleja, kui teeb panuse 2€-4,99€ ja saab boonusmängu;
   • 10 templit saab osaleja, kui teeb panuse 5€ ja rohkem ja saab boonusmängu.
 • Vaheloosimises ja võiduauhindade väljamängimistel osalemiseks on vaja koguda templikaardile 10 templit. Iga 10 templit täis kogunud templikaart osaleb vahe- või võiduauhindade väljamängimises.
 • Mängukampaania jooksul ühe osaleja poolt täidetud templikaartide arv pole piiratud.

Vaheloosimine:

 • Vaheauhindade väljamängimine toimub 14.10.2021 kell 19:00 Mere Fenix Casino´s.
 • Vaheauhindade väljamängimisel osalemiseks ei pea osaleja viibima väljamängimise ajal Fenix Casino mängusaalis.
 • Vaheauhindade võitja saab auhinnale lisaauhinna tingimusel, et võitja viibib väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis. Lisaauhinna väärtus võrdub võidetud summaga, st. näiteks 50,00 eurot võites saab lisa auhinnaks 50,00 eurot.
 • Vaheloosimise templikaartide vastuvõtmine lõpeb kõikides Fenix Casino mängusaalides 13. oktoobril 2021 kell 08:00 ja alustame võiduauhindade templikaartide kogumist.
 • Vaheloosimisel loositakse iga saali templipiletite seast üks finalist (kokku 18 finalisti).
 • Üks ja sama isik võib olla kokku 3-l korral erinevate saalide finalist. Kui sama isik tuleb rohkem kui kolmel korral välja saali finalistiks siis loositakse uus mängusaali võitja.
 • Vaheloosimisel loostiakse virtuaalpiletite seast 18 finalisti.
 • Üks ja sama isik võib olla kokku 3-l korral virtuaalpiletite finalist. Kui sama isik tuleb rohkem kui 3-l korral finalistiks siis loositakse uus finalist.
 • Kõik saalide ja virtuaalpiletite finalistid võtavad osa vaheloosimise peaauhinna 5000€ väljamängimisest.
 • Kõik saalide ja virtuaalpiletite finalistid pääsevad võiduauhinna ehk auto väljamängimisele.

Võiduauhindade loosimine:

 • Võiduauhindade väljamängimine toimub 18.11.2021 kell 20:00 Mere Fenix Casino´s.
 • Võiduauhindade väljamängimise templikaartide vastuvõtmine lõppeb kõikides Fenix Casino mängusaalides 17. novembril kell 08.00. Saalitöötajad kontrollivad üle templikaartide nõuetekohase täitmise ja eemaldavad mittekorrektselt täidetud templikaardid.
 • Võiduauhindade väljamängimisel osalemiseks peab osaleja või tema poolt kirjalikult volitatud isik viibima ühes Fenix Casino mängusaalis ja olema kättesaadav telefoni teel.
 • Juhul kui klient ei saa osaleda 18.novembril võiduauhindade väljamaängimisel, siis on võimalik vormistada volitus. Volituse vormistamine:
  1. Volituse vormistab kliendile Fenix Casino kliendisuhete juht.
  2. Volitus peab olema allkirjastatud volitaja, volitatava ja kliendisuhete juhi poolt.
  3. Volitatav ei saa esindada rohkem kui ühte klienti.
 • Võiduauhindade väljamängimisest tehakse teleülekanne, väljamängimist on võimalik jälgida kõigis Fenix Casino mängusaalides. 
 • Võiduauhindade väljamängimises osalevad kokku 72 finalisti, s.h:
  1. Eelneva vaheväljamängimise finalistid (14.10.21), kokku 36 finalisti;
  2. Kõik kampaania perioodil kogutud saalipõhised templikaardid (v.a templikaardid mis on juba pääsenud finaali), mille hulgast loositakse juhuslikkuse alusel 18.11.21 igast saalist veel üks finalist;
   • Üks ja sama isik võib olla kokku 3-l korral saali teine finalist. Kui sama isik tuleb rohkem kui kolmel korral välja saali finalistiks siis loositakse juhuslikkuse alusel uus mängusaali finalist.
   • Kõik saalide finalistid võidavad 100€.
   • Kõik saalide finalistid võtavad osa võiduauhinna ehk auto väljamängimisest.
  3. Kõik kampaania perioodil kogutud virtuaalpiletid (v.a virtuaalpiletid mis on juba pääsenud finaali).
   • Üks ja sama isik võib olla kokku 3-l korral virtuaalpiletite võitja. Kui sama isik tuleb rohkem kui kolmel korral välja loosikastist siis loositakse uus finalist.
   • Iga virtuaalpiletite finaali pääsenu võidab 100€.
   • Kõik virtuaalpiletite finalistid pääsevad võiduauhinna ehk auto väljamängimisele.
 • Kui võitja ega volitatut ei ole üheski Fenix Casino mängusaalis, siis loositakse saali teine finalist.
 • Võiduauhinna ehk auto väljamängimine:
  1. Kõik finalistid kannab loosimise assistent elektroonilisele õnnerattale – kokku 72 finalisti.
  2. Loosi läbiviija käivitab Random Name Generatori abil elektroonilise õnneratta (nähtav kõigis saalides).
  3. Võitja selgub Random Name Generatori abil.
  4. Võiduauhinna üleandmise aluseks on Random Name Generatori abil loositud kliendi ees- ja perenimi, telefoni nr ning antud isiku isikuttõendav dokument.
  5. Võiduauhind antakse üle koheselt või 21 kalendripäeva jooksul. Võiduauhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.
  6. Võit vormistatakse ainult võitja nimele.
  7. Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.

Piirangud:

 • Mitteloetavalt täidetud templikaardid eemaldatakse vahe- ja võiduauhindade väljamängimise käigus.
 • Ebaausalt kogutud Club Fenix mängupunktid ei osale vahe- ja võiduauhindade väljamängimises.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud või teenitud rahalise ja/või mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.