Sügisene rahasadu

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania kehtib kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Kampaania periood 15.09.2022 kell 19:01 kuni 13.10.2022 kell 19:00.
 • Võidufondi suurus 12 600€.
 • Igas Fenix Casino mängusaalis on auhindadeks 1 x 300€, 1 x 100€, 2 x 75€ ja 3 x 50€.

Osalemiseks on vaja:

 • Mängida mänguautomaatidel perioodil alates 15.09.2022 kella 19:01 kuni 13.10.2022 kella 18:45-ni.  
 • Osaleja saab ühe loosipileti, kui teeb panuse suurusega vähemalt 0,20€ ning:
  • Mänguautomaadil liinimängu mängides saavutatakse boonusmäng;
  • Slotipokkerit mängides saavutatakse võidu kombinatsiooniks rida (ilma wild’ideta) või sellest suurem kombinatsioon.
 • Loosipileti saamiseks tuleb pöörduda mängusaali klienditeenindaja poole, kes tuvastab, et mängija sai boonusmängu, slotipokkeri kombinatsiooniks kolmiku (ilma wild’ideta) või sellest suurema kombinatsiooni, seejärel fikseerib klienditeenindaja võidu ja annab osalejale loosipileti.
 • Osaleja täidab loosipileti(-d) korrektselt trükitähtedega: lisab enda ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri.
 • Osalejate loosipiletid kogutakse igas Fenix Casino mängusaalis loosikasti. Loosikast asub mängusaalis nähtaval kohal.
 • Ühe osaleja kohta ei ole 1 (ühe) päeva jooksul kogutud loosipiletite arv piiratud.
 • Loosipiletite kogumine lõpeb 15 minutit enne väljamängimist ehk 13.10.2022 kell 18:45.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega täidetud loosipiletid.

Väljamängimine:

 • 1 (üks) osaleja saab väljamängimise kohta võita 1 (ühe) auhinna.
 • Auhindade väljamängimised toimuvad lokaalselt kõigis 18 Fenix Casino mängusaalis 13.10.2022 kell 19:00.
 • Auhindade väljamängimisel 13.10.2022 osalemiseks on väljamängimise toimumisel kohustuslik viibida Fenix Casino mängusaalis, kuhu osaleja on jätnud oma loosipileti(d) ning kus soovitakse võita.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad kõik lokaalselt ja korrektselt vormistatud loosipiletid, mis on kogutud perioodil alates 15.09.2022 kella 19:01-st kuni 13.10.2022 kella 18:45-ni.

Auhindade väljamängimine:

 • Esmalt loositakse igas Fenix Casinos seitse auhinnasaajat, s.t juhuslikkuse alusel võtab saaliteenindaja loosikastist seitse loosipiletit. Juhul kui üks ja sama klient on rohkem kui ühel loosipiletil siis loosib saaliteenindaja loosikastist uue pileti. Saaliteenindaja kordab sama tegevust kuni kõik seitse auhinnasaajat on erinevad isikud.
 • Juhul kui mõni loosikastist tõmmatud loosipileti omanik ei viibi loosimise hetkel mängusaalis, siis kaotab ta õiguse auhinnale ning loosikastist tõmmatakse uus loosipilet. Loosipileteid loositakse seni kuni laual on seitse loosipiletit, mille omanikud viibivad mängusaalis.
 • Nende seitsme auhinnasaaja vahel korraldatakse mäng, kus iga osaleja tõmbab kaardipakist ühe kaardi.
  • A) Kõige tugevaima mängukaardi omanik saab rahalise auhinna 300€ väärtuses.
  • B) Tugevuselt teise mängukaardi omanik saab rahalise auhinna 100€ väärtuses.
  • C) Järgmised kahe tugevaima mängukaardi omanikku saavad rahalise auhinna väärtuses 75€ – siin grupis võivad olla mängijatel võrdse väärtusega kaardid.
  • D) Kolm kõige nõrgema mängukaardi omanikku saavad rahalise auhinna väärtuses 50€ – siin grupis võivad olla mängijatel võrdse väärtusega kaardid.
 • Juhul kui mängukaartide tugevuse järgi ei eristu selgelt neli gruppi (A, B, C ja D) , siis tõmbavad mängjad seni uusi kaarte kuni A, B, C ja D grupp selgelt eristuvad.
 • Auhinna üleandmise aluseks on lisaks kaardipakist tõmmatud kaardile ja loosikastist välja tõmmatud loosipiletile ka isikut tõendav dokument.


 • Väljamängimise lõppedes loosikasti jäänud loosipiletid hävitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Võitja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega.
 • Kui auhinna Võitjat ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna Võitja õiguse auhinnale.
 • Mitteloetavalt ja puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud rahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.