Suursõit

KAMPAANIA REEGLID
Fenix Casino mängusaalides täiendava õnnemängu „Suursõit“ Korraldajaks on OÜ Novoloto. Täiendava õnnemängu kampaania käigus on mänguautomaatidel mängivatel klientidel võimalus võita rahalised auhinnad ning kolm sõiduautot KIA Ceed MY20.

1. Täiendava õnnemängu reeglid “SUURSÕIT”

1.1. Täiendava õnnemängu “SUURSÕIT” mängus osalevad kõik Fenix Casino mängusaalid
1.2. Ajaline periood: 01.02.2020.a. kell 00:01 – 14.08.2020.a. 19:00.
1.3. Auhindadeks on 6 (kuus) * 500,00 (viissada) eurot ja 3 (kolm) sõiduautot KIA Ceed MY20 (mudel 1,0 T-GDI LX PLUS).

1.3.1. Auhindade väljamängimised toimuvad:

  • 27. veebruar kell 19.00 Fenix Casino Mahtra mängusaalis;
  • 16. juuli kell 19.00 ühes Fenix Casino mängusaalis;
  • 14. august kell 19.00 ühes Fenix Casino mängusaalis;

1.4. Võidufondi suurus 48 000 (nelikümmendkaheksa tuhat) eurot ja 00 senti.
1.5. Osaleda saavad ainult Fenix Casino kliendikaarti omavad kliendid:
1.5.1. osalemiseks on vaja mängida mänguautomaatidel liinimänge:
1.5.2. peab mängija minimaalse panuse suurus liinimängudel olema vähemalt 0,50 € (viiskümmend senti);
1.5.3. ainult liinimängudel saavutatud tasuta boonusmängude ja tehtud panuse eest saab mängija koguda templeid templikaartidele, mis annavad mängijale õiguse osaleda auhindade väljamängimisel.
1.6. Templite kogumise reeglid on järgmised:
1.6.1. Igakordselt saadavate templite arv jääb vahemikku 1 kuni 5 templit. Nende kogus tuleneb tehtud panuse suurusest ja mänguautomaadil liinimänge mängides boonusmängu ilmnemisest:

• 1 (ühe templi) saab osaleja, kui teeb panuse suurusega alates 0,50 € kuni 0,99 € mänguautomaadil liinimängu mängides ilmneb boonusmäng;

• 2 (kaks templit) saab osaleja, kui teeb panuse suurusega alates 1,00 € kuni 2,99 € mänguautomaadil liinimängu mängides ilmneb boonusmäng;

• 3 (kolm templit) saab osaleja, kui teeb panuse suurusega alates 3,00 € kuni 4,99 € mänguautomaadil liinimängu mängides ilmneb boonusmäng;

• 5 (viis templit) saab osaleja, kui teeb panuse suurusega alates 5 € ja mänguautomaadil liinimängu mängides ilmneb boonusmäng.

1.6.2. Väljamängimistel osalemiseks on vaja koguda templikaardile 10 templit. Iga 10 templit täis kogunud templikaart osaleb auhindade väljamängimises.
1.6.3. Templi saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes väljastab templi(d) vastavalt panuse suurusele ja boonusmängu saavutamisele. Templeid saab täita üksnes vastava mängusaali klienditeenindaja.
1.6.4. Mängija kirjutab templikaardile trükitähtedega ja loetavalt oma kliendikaardi numbri, nime ja telefoninumbri (kohustuslik alates 01.06.2020) ning veendub, et templikaardil on kõik väljad korrektselt täidetud. Tembeldatud templikaardid paneb klienditeenindaja vastavalt tähistatud loosikasti mängusaalis.
1.6.5. Auhindade väljamängimistel osalevad üksnes 10 templiga ja korrektsete kliendiandmetega täidetud templikaardid.
1.7. Fenix Casino mängusaalides kogutud ja korrektselt täidetud templikaardid pannakse kokku ja toimetatakse ühte Fenix Casino mängusaali auhindade väljamängimiseks.

1.8. Väljamängimised toimuvad 27.02.2020, 16.07.2020 ja 14.08.2020 kell 19:00.

  • 27.02.2020 kell 19:00 Mahtra Fenix Casinos, kus väljamängitakse 1 (üks) x KIA CEED ja 2 (kaks) x 500,00 (viissada) €. Väljamängimisel osalevad kõikide Fenix Casinode piletid, mis on kogutud ajavahemikus 1.02.2020 kell 00:01- 25.02.2020 kell 8:00). Templikaartide vastuvõtmine lõpeb 25.02.2020 kell 8:00.
  • 16.07.2020 kell 19.00 (hiljemalt 14 kalendripäeva enne auhinna väljamängimist teatab Korraldaja millises Fenix Casino mängusaalis toimub auhinna väljamängimine. Korraldaja edastab vastava info mängusaalides ning veebilehel fenixcasino.ee ), kus väljamängitakse 1 (üks) x KIA CEED ja 2 (kaks) x 500,00 (viissada) €. Väljamängimisel osalevad kõikide Fenix Casinode piletid, mis on kogutud ajavahemikus 25.02.2020 kell 8:01- 13.07.2020 kell 23:59). Templikaartide vastuvõtmine lõpeb 13.07.2020 kell 23:59. 
  • 14.08.2020 kell 19.00 (hiljemalt 14 kalendripäeva enne auhinna väljamängimist teatab Korraldaja millises Fenix Casino mängusaalis toimub auhinna väljamängimine. Korraldaja edastab vastava info mängusaalides ning veebilehel fenixcasino.ee ), kus väljamängitakse 1 (üks) x KIA CEED ja 2 (kaks) x 500,00 (viissada) €. Väljamängimisel osalevad kõikide Fenix Casinode piletid, mis on kogutud ajavahemikus 14.07.2020 kell 00:00- 11.08.2020 kell 23:59). Templikaartide vastuvõtmine lõpeb 11.08.2020 kell 23:59.

1.9. Peale igat väljamängimist kogutud ja täidetud templikaardid hävitatakse.

2. Väljamängimine

2.1. Ühel väljamängimisel on ühe Osaleja kohta ainult üks auhind. Mängukampaania jooksul ühe Osaleja poolt täidetud tempikaartide arv pole piiratud.

2.2. Väljamängimistest tehakse live-ülekanne. Otseülekanne on jälgitav Fenix Casino Facebookis https://www.facebook.com/feniksscasinoestonia/ 

2.3. Auhinna väljamängimiseks võtab Fenix Casino´s mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel 6 (kuus) templikaarti, millele kantud andmete alusel selgub auhinna omanik.

2.4. Esimese ja teise templikaartide omanikud on mõlemad 500 euro auhinna võitjad. Kolmanda templikaardi omanik on sõiduauto auhinna võitjaks. Fenix Casino esindaja võtab loosimise lõppedes loosikastist tõmmatud templikaartide omanikega ühendust.

2.5. Auhinnavõitjat (-id) teavitatakse võidust alljärgnevalt:

2.5.1. teavitatakse individuaalselt. Võitjatega võtab ühendust Korraldaja, telefoni teel, mis on märgitud templikaardile.

2.5.2. kui auhinna omanik ei vasta kõnedele 7 tööpäeva jooksul, või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna omanik õiguse ja tema asemele valitakse uus võiduauhinna võitja neljanda, viienda või kuuenda templikaartide omanike hulgast.

2.6. Auhinna tunnistuse üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud templikaart ning isikuttõendav dokument.

2.7. Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.

2.8. Kui rahalise auhinna omanik viibib väljamängimisel Fenix Casino mängusaalis, siis auhind antakse üle koheselt.

2.9. Kui mitterahalise auhinna omanik viibib samuti väljamängimisel Fenix Casino mängusaalis, siis tunnistus antakse üle koheselt. Sõiduauto tuleb ümber vormistada võitja nimele 14 tööpäeva jooksul tunnistuse alusel. Sõiduauto kättesaamisega seotud kulutusi (v.a. riigilõiv) ei kompenseerita. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel. Auhinda vastu võttes allkirjastab võitja tunnistuse, kinnitamaks auhinna kättesaamist. Tunnistus kuulub Korraldajate omandisse. Võidetud sõiduauto vormistatakse ainult võitja nimele ning ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.

2.10. Juhul kui Korraldaja on saanud võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, loobub auhinnast teavitamisel või ei esita Korraldajale piisavalt dokumente, mis kinnitaks tema isikut, hoiab Korraldaja auhinda alles kaks nädalat. Selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle auhind välja andmata. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 20.09.2020 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.

4. Piirangud

4.1. Mitteloetavalt täidetud templikaardid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.

Põhjalike kampaania reeglite, pretensioonide lahendamise ja lisasätetega on võimalik tutvuda Fenix Casino mängusaalides.