Tour de Fenix

TÄIENDAVA ÕNNEMÄNGU REEGLID:

 • Täiendav õnnemäng „Tour de Fenix“ toimub kõikides Fenix Casino mängusaalides.
 • Täiendava õnnemängu ajaline periood: 17.06.2024.a. kell 00:00 kuni 12.09.2024 a. kell 21:00.
 • Virtuaalpiletite ja/või templikaartide kogumise periood: 17.06.2024 kell 00:00 kuni 10.09.2024 kell 23:59.
 • Täiendava õnnemängu võidufondi suurus on 17 500 €, mis jaguneb:
  • templikaartide omanike auhinnafond: 5 000€
   • 1 x 2 500€
   • 1 x 1 500€
   • 1 x 1 000€
  • ja virtuaalpiletite omanike auhinnafond: 12 500€.
   • 5 (saaligruppi) x 1 x 500€ + 1 000€ väärtuses reisivoucher
   • 5 (saaligruppi) x 1 x 500€
   • 5 (saaligruppi) x 1 x 300€
   • 5 (saaligruppi) x 1 x 200€

Täiendavas õnnemängus osalemine:

 • Täiendavas õnnemängus osalemiseks on vaja koguda virtuaalpileteid ja/või templikaarte:
 • Virtuaalpileti saamine:
  • Osaleja peab omama õnnemängu korraldaja Club Fenix klubikaarti;
  • Osaleja peab omama kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
  • Osalejal tuleb mängida perioodil 17.06.2024 kell 00:00 kuni 10.09.2024 kell 23:59 Fenix Casino mänguautomaatidel kasutades Club Fenix klubikaarti ning koguda virtuaalpileteid;
  • 1 virtuaalpilet = 200 baaspunkti;
  • Osalejate virtuaalpileteid arvestatakse saalipõhiselt. See tähendab, et kui osalejal on teenitud näiteks Mahtra Fenix Casinos 700 baaspunkti ning Mere Fenix Casinos 300 baaspunkti, on osalejal Mahtra Fenix Casinos 3 virtuaalpiletit ning Mere Fenix Casinos 1 virtuaalpilet.
  • Virtuaalpiletite arv ühe osaleja kohta ei ole piiratud.
 • Templikaardi saamine:
  • Osaleja peab omama õnnemängu korraldaja Club Fenix klubikaarti;
  • Osaleja peab omama kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
  • Osalejal tuleb külastada perioodil 17.06.2024 kell 00:00 kuni 10.09.2024 kell 23:59 kõiki Fenix Casino mängusaale (17 mängusaali) ning koguda templikaardile templeid;
  • Ühele templikaardile tuleb koguda 17 erineva Fenix Casino mängusaali nimelist templit, tempel sisaldab ka kuupäeva;
  • Ühe mängusaali templi saamiseks tuleb samas mängusaalis samal päeval mänguautomaatidel mängides koguda minimaalselt 1 baaspunkt;
  • Templikaardi ja/või templi saamiseks tuleb pöörduda mängusaali klienditeenindaja poole.
  • Osaleja täidab selgelt ja loetavalt templikaardi: lisab enda ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri (olemasolu korral võib kasutada kliendinimelist templit);
  • Ühes mängusaalis saab ühe kuupäeva jooksul templikaardile maksimaalselt ühe templi (v.a juhul, kui osaleja saab templikaardi täis, sellisel juhul tuleb koguda uuesti minimaalselt 1 baaspunkt ning seejärel saab osaleja uuele templikaardile uue templi);
  • Osalejal võib olla korraga ka mitu templikaarti (seda juhul, kui osaleja kogub templikaartidele ühe mängusaali templeid erinevatel päevadel). Näiteks: osalejal on üks templikaart, kus on viie erineva mängusaali templid, viie templi hulgas on 11.07.2024 Viljandi mängusaalis saadud tempel. Osaleja tuleb 12.07.2024 uuesti Viljandi mängusaali, kogub 1 (ühe) baaspunkti ning saab uue templikaardi, kuhu lisatakse Viljandi mängusaali tempel.
  • Korrektselt täidetud templikaart (millel on 17 erineva Fenix Casino mängusaali templit, osaleja ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber) tuleb panna koheselt selles mängusaalis olevasse loosikasti, kus osaleja sai templikaardile viimase templi.
  • Templikaardi kaotamise puhul osalejale templeid uuele templikaardile tagantjärele ei lisata.       
  • Täidetud templikaartide arv ühe osaleja kohta ei ole piiratud.

Auhindade väljamängimine:

 • Auhindade väljamängimine toimub 12.09.2024 kell 19:00 Mere Fenix Casinos.
 • Auhindade väljamängimisest Mere Fenix Casinos tehakse ülekanne. Ülekannet on võimalik jälgida kõikides Fenix Casino mängusaalides.
 • 1 osaleja saab väljamängimisel võita maksimaalselt 6 auhinda. Ühe auhinna igas saaligrupis virtuaalpiletiga ning ühe auhinna templikaardiga.
 • Auhindade võitmiseks peab osaleja viibima väljamängimise hetkel vabalt valitud Fenix Casino mängusaalis.
 • Väljamängimisel osalevad kõik Club Fenix klubikaardi omanikud, kes on perioodil 17.06.2024 kell 00:00 kuni 10.09.2024 kell 23:59 kogunud vähemalt 1 (ühe) virtuaalpileti ja/või ühe 17 templiga templikaardi.
 • Templite korrektsus templikaartidel (kas templi saamise kuupäeval on osaleja samas Fenix Casino mängusaalis kogunud vähemalt 1 (ühe) baaspunkti) on kontrollitud Fenix Casino turundusosakonna poolt hiljemalt 11.09.2024.
 • Templikaardid, millel on vähemalt 1 tempel, mille saamise kuupäeval ei ole templikaardi omanik selles Fenix Casino mängusaalis kogunud vähemalt 1 (ühte) baaspunkti, ei osale auhindade väljamängimisel.

 • Auhindade väljamängimine toimub järgmiselt:
 • Esmalt mängitakse välja iga saaligrupi 4 auhinnasaajat kõigi perioodil 17.06.2024 kell 00:00 kuni 10.09.2024 kell 23:59 vähemalt ühe virtuaalpileti kogunud osalejate vahel.
  • 17 Fenix Casino mängusaali on täiendava õnnemängu perioodil jaotatud viide saaligruppi:
   • 1. saaligrupp – Kohtla-Järve, Jõhvi, Narva (Kangelaste 2) ja Narva (Tallinna mnt. 12) Fenix Casinod;
   • 2. saaligrupp – Tartu, Viljandi ja Pärnu Fenix Casinod;
   • 3. saaligrupp – Balti Jaama, Mere, Rävala ja Paekaare Fenix Casinod;
   • 4. saaligrupp – Mahtra, Stroomi ja Vilde Fenix Casinod;
   • 5. saaligrupp – Kärberi, Sikupilli ja Rakvere Fenix Casinod.
  • Iga saaligrupi kõikide mängusaalide kõik kogutud virtuaalpiletid kantakse elektroonilisele loosirattale. Näiteks: 4. saaligrupi loosirattale kantakse kõik Mahtra, Stroomi ja Vilde mängusaalides kogutud virtuaalpiletid.
  • Väljamängimise läbiviija käivitab elektroonilise loosiratta iga saaligrupi kohta neljal korral:
  • Esimese virtuaalpileti omanik on 1 x 500 euro ja 1 x 1000 euro väärtuses reisivoucheri võitja.
  • Teise virtuaalpileti omanik on 1 x 500 euro võitja.
  • Kolmanda virtuaalpileti omanik on 1 x 300 euro võitja.
  • Neljanda virtuaalpileti omanik on 1 x 200 euro võitja.
  • Kõik 4 auhinnasaajat peavad olema erinevad isikud ning viibima väljamängimise hetkel vabalt valitud Fenix Casino mängusaalis.
  • Juhul kui elektrooniliselt loosirattalt tuleb välja virtuaalpilet, mille omanik ei viibi väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis, keerutab väljamängimise läbiviija loosiratast uuesti, seda seni, kuni kõik 4 auhinnasaajat viibivad Fenix Casino mängusaalis.
 • Teiseks mängitakse välja 3 auhinnasaajat kõigi perioodil 17.06.2024 kell 00:00 kuni 10.09.2024 kell 23:59 vähemalt ühe 17 templiga templikaardi kogunud osalejate vahel.
  • Kõik täiendava õnnemängu perioodil kogutud 17 templiga templikaarti pannakse loosikasti.
  • Väljamängimise läbiviija võtab loosikastist 3 templikaarti:
   • Esimesena loosikastist võetava templikaardi omanik on 1 x 2500 euro võitja;
   • Teisena loosikastist võetava templikaardi omanik on 1 x 1500 euro võitja;
   • Kolmandana loosikastist võetava templikaardi omanik on 1 x 1000 euro võitja.
  • Kõik 3 auhinnasaajat peavad olema erinevad isikud ning viibima (või peab viibima tema volitatud isik) väljamängimise hetkel vabalt valitud Fenix Casino mängusaalis.
  • Juhul kui loosikastist võetakse sama osaleja templikaart teist korda, võtab väljamängimise läbiviija loosikastist uue templikaardi, seda seni, kuni kõik 3 auhinnasaajat on erinevad isikud.
  • Juhul kui loosikastist võetud templikaardi omanik või tema volitatud isik ei viibi väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis, võtab väljamängimise läbiviija loosikastist uue templikaardi, seda seni, kuni kõik 3 auhinnasaajat viibivad Fenix Casino mängusaalis.
  • Kõikidel osalejatel, kes osalevad auhindade väljamängimisel templikaartidega, on võimalus vormistada volitus. See tähendab, et osalejal, kellel ei ole võimalik viibida väljamängimise ajal Fenix Casino mängusaalis, on võimalik volitada üks isik, kes viibib templikaardi omaniku eest väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis. Võit vormistatakse vaatamata volitusele templikaardi omaniku nimele ning võidu saab kätte vaid templikaardi omanik.
 • Auhindade üleandmise aluseks on võitja nimi, telefoninumber ning isikuttõendav dokument.
 • Rahalised auhinnad antakse võitjatele üle koheselt selles mängusaalis, kus nad väljamängimise hetkel viibivad. Mitterahalised auhinnad ning volitusega auhinnad antakse võitjatele üle 10 tööpäeva jooksul alates väljamängimisele järgnevast tööpäevast.
 • Auhinnad väljastatakse võitja nimele ning ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga.
 • Täiendavas õnnemängus osaleja isikusamasus tuvastatakse vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse nõuetele.
 • Korraldaja ei vastuta mistahes ebakorrektse informatsiooni või tehnilise vea eest, mis temast mittesõltuvatel asjaoludel võib Tarbijamängu läbiviimise käigus ilmneda.
 • Lisakontrolli vajadusel või pretensiooni esitamisel on korraldajal õigus võidu väljamaksmisega viivitada kuni lisakontrolli läbiviimiseni või pretensiooni lahendamiseni.