VIP kampaania

Kampaania on ajutiselt peatatud alates 3.03.2021 ning jätkub kohe peale taasavamist. Uued kuupäevad teatakse koheselt kui oleme taasavatud!

KAMPAANIA REEGLID:

 1. „VIP kampaania“ toimub kõikides Fenix Casino mängusaalides.
 2. Ajaline periood: 14.12.2020.a. kell 00:00 kuni täpsustamisel!
 3. Võidufondi suurus on 15 000 € (viisteist tuhat).

Kampaanias osalemiseks on vaja:

 1. omada Club Fenix kliendikaarti;
 2. omada kehtivat nõusolekut koguda isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel;
 3. mängida mänguautomaatidel kasutades Club Fenix klubikaarti ja koguda vähemalt 7500 baaspunkti;
 4. väljamängimises osalemise õiguse saavad kliendid, kes on teeninud alates 14.12.2020 kell 00:00 kuni xx.xx.xxxx kell xx:xx vähemalt 7500 baaspunkti. Iga 7 500 baaspunkti eest saab osaleja 1 loosipileti.
 5. Loosipiletid genereeritakse automatiseeritult kogutud baaspunktide alusel ning prinditakse paberpiletitena koos osaleja andmetega: Club Fenix klubikaardi number, nimi (eesnimi), telefoni nr.
 6. Paberpiletid paigutatakse kinnisesse loosikasti;
 7. Väljamängimises osalejaid teavitatakse SMS-i -teel 1 kord nädalas.

Auhindade väljamängimine toimub Marja Fenix Casinos xx.xx.xxxx kell xx.xx.

Auhind Võitjate arvVäärtus
raha 1 (üks)1 x 7500 €
raha2 (kaks)2 x 2500 €
raha2 (kaks)2 x 1250 €
 1. (ühe) osaleja kohta 1 (üks) auhind;
 2. Auhindade väljamängimisel osalemiseks peab osaleja viibima loosimise hetkel Fenix Casino Marja mängusaalis, kui ei ole enne väljamängimist teada antud teisiti;  
 3. Auhinna väljamängimine toimub Fenix Casino Marja saalis xx.xx.xxxx kell xx.xx.
 4. Väljamängimisest saavad osaleda ainult Fenix Club kliendikaarti omanikud, kes on kogunud vähemalt ühe loosipileti (7 500 baaspunkti eest saanud 1 pileti).
 5. Auhindade väljamängimised toimuvad järgmiselt:

  – auhinnad on eelnevalt paigutatud sõltumatu isiku poolt eraldi kinnistesse läbipaistmatutesse ümbrikutesse (võidu väärtusega sertifikaadid). Kokku on 5 ümbrikku;
  – õhtujuht asetab ümbrikud juhuslikus järjekorras lauale/tahvlile. Õhtujuhil on õigus  lasta mängusaalist valitud fortuunal muuta ümbrikute järjekorda;
  – seejärel õhtujuht valib fortuuna, kes loosib juhuslikkuse alusel loosikastist auhindade väljamängimiseks osalejate nimed ehk 5 finalisti. Juhul kui selgub, et finaali pääsenud osaleja ei viibi väljamängimise hetkel Marja Fenix Casino mängusaalis või ei reageeri oma nimele 2 min jooksul või teda ei ole võimalik identifitseerida, kaotab osaleja õiguse väljamängimisel osaleda ja tema asemele fortuuna valib loosikastist uue finalisti.
 6. Valitud finalisti vahel loositakse ümbrikute valimise järjekord. Valimine teostatakse mängukaartide abil – iga osaleja valib pimesi ühe mängukaardi. Kõige tugevama kaardi saanud osalejale saab õiguse esimesena endale ümbriku valida ja kõige nõrgema kaardi saanud osaleja valib ümbriku viimasena. Juhul kui on võrdsed kaardid, siis tõmbavad võrdsete kaartide saanud osaleja omavahel uued kaardid, kes saab tugevama valib võrdsete kaartide omanike seast esimesena. Vajadusel korratakse tegevust, kuni selgub tugevaima kaardi omanik;
 7. Tugevaima mängukaardi omanik valib endale ümbriku, seejärel järgmine kuni kõik viis ümbrikku on valitud;
 8. Osalejad avavad ümbrikud samaaegselt ning presenteerivad oma ümbrikust saadud võidu sertifikaati kohalviibijatele.
 9. Auhindade üleandmise aluseks võitjale on Club Fenix ümbrikus olnud võidu sertifikaat, Club Fenix kliendikaart ning isikuttõendav dokument.
 10. Auhinna võitja rahaline auhind antakse üle koheselt.
 11. Ebaausalt kogutud Club Fenix mängupunktid ei osale auhindade väljamängimises.
 12. Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.