5-es on Fenixi päev!

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania  “5-nda EXTRA ” toimub kõigis  Fenix Casino mängusaalides lokaalselt.
 • Kampaania periood alates 05.08.2021.a. iga kuu 5-ndal kuupäeval kella 07:00 kuni sama kuu 10-nda kuupäevani  kella 19:00 (kestus 5 päeva).
 • Kampaania “5-nda EXTRA” kestab iga kuiselt kuni 2021 aasta lõpuni s.t kokku 5-l korral : augustis, septembris, oktoobris, novembris ja detsembris 2021.a.
 • Võidufondi suurus ühes kuus on 90000 Club Fenix boonuspunkti.

Auhinnad ja loosimised:

Osalemiseks on vaja:

 • kalendrikuu 5-ndal kuupäeval kella 07:00 st kuni kella 23.59 mängida mänguautomaatidel liinimänge (osaleja minimaalse panuse suurus liinimängudel peab olema vähemalt 0,10 € (kümme senti);
 • vähemalt peale 1 (üht) lõppenud mängusessiooni loosipileti saamiseks pöörduma mängusaali klienditeenindaja poole;
 • klienditeenindaja väljastab osalejale loosipileti, mis annab osalejale õiguse Fenix Casino kassas 10,00 € eest soetada promotional ticket väärtusega 20,00 € (väljaantud loosipiletite üle peetakse arvestust ning jälgitakse, et sama osaleja ei saaks üheski teises Fenix Casino mängusaalis ühe kuu jooksul mitu loosipiletit); promotional ticketeid saab soetada jooksva kuu 6st kuupäevast kuni sama kuu 10nda kuupäevani kella 18:45´ni.
 • Klient kirjutab loosipiletile trükitähtedega ja loetavalt oma ees- ja perenime ning telefoni numbri.
 • Annab klienditeenindajale täidetud loosipileti ja 10,00 €.
 • osaleja täidetud loosipilet osaleb loosimises samas Fenix Casino mängusaalis, kus osaleja soetas 10,00 € eest promotional ticketi väärtuses 20,00 €. Loosipiletite vastuvõtmine lõpeb 15 min enne väljamängimist ehk iga kuu 10-ndal kuupäeval kell 18.45. Loosikasti pannakse vaid loosipiletid tingimusel, et osaleja soetas 10,00 € eest promotional ticketi väärtuses 20,00 €.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega täidetud loosipiletid.
 • 1 (ühe) osaleja kohta on kogu Fenix Casino keti (üle keti) ühes kalendrikuus ainult 1 (üks) loosipilet;

Auhindade väljamängimine:

 • 1 (üks) osaleja saab ühe väljamängimise kohta võita 1 (ühe) auhinna.  
 • Auhindade väljamängimine toimub lokaalselt kõigis Fenix Casino mängusaalides iga kuu 10-ndal kuupäeval kell 19.00.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad kõik korrektselt vormistatud loosipiletid, mis on kogutud 6-ndast kuupäevast kuni 10-nda kuupäeva kella 18.45-ni.
 • Väljamängimisel osalemiseks on väljamängimise toimumisel kohustuslik viibida samas Fenix Casino mängusaalis, kuhu osaleja loosipileti jättis.
 • Auhindade väljamängimiseks võtab mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel loosipileti, millele kantud andmete alusel selgub auhinna omanik:
 • Kui auhinna võitja viibib väljamängimisel Fenix Casino mängusaalis, siis auhind vormistatakse võitjale koheselt ja 5000 boonuspunktid kanatakse tema Club Fenix kaardi kontole hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
 • Auhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud loosipilet ja isikuttõendav dokument.
 • Kui mängijal puudub Club Fenix kliendikaart, siis saab ta selle kohapeal vormistada ning seejärel ka võidu
 • Kui klient ei soovi vormistada Club Fenix kaarti, kaotab ta õiguse auhinnale ning  loositakse välja uus võitja;
 • Kui auhinna väljamängimisel võitja ei viibi loosimise toimumise hetkel Fenix Casino mängusaalis, ei reageeri oma nimele, siis korratakse protseduuri ja kuni leitakse auhinna võitja kes viibib mängusaalis.
 • Väljamängimise lõppedes loosikasti jäänud loosipiletid hävitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Võitja kannab auhinna kättetoimetamise kulud ning auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita
 • Võitja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas

Piirangud:

 • Mitteloetavalt ja puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud või teenitud rahalise ja/või mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.