5-es on Fenixi päev!

KAMPAANIA REEGLID:

 • Täiendav õnnemäng “5-nda EXTRA ” toimub kõigis Fenix Casino mängusaalides lokaalselt.
 • Täiendava õnnemängu periood iga kuu 5-nda kuupäeva kella 00:00-st kuni sama kuu 10-nda kuupäeva kella 20:00-ni (kestus 6 päeva).
 • Võidufondi suurus ühes kuus on 850€ väärtuses promoticketeid, s.h igas mängusaalis 50€ väärtuses promoticket.

Auhinnad ja loosimised:

Osalemine:

 • Osalemiseks on tarvis omada Club Fenix klubikaarti.
 • Osalemiseks on tarvis kalendrikuu 5-ndal kuupäeval kella 00:00-st kuni kella 23:59-ni mängida Fenix Casino mänguautomaatidel vähemalt 0,10 € suuruse panusega.
 • Vähemalt peale 1 (üht) lõppenud mängusessiooni loosipileti saamiseks pöörduda mängusaali klienditeenindaja poole.
 • Klienditeenindaja väljastab osalejale loosipileti, mis annab osalejale õiguse Fenix Casino kassas 10,00 € eest soetada promotional ticket väärtusega 20,00 € (väljaantud loosipiletite üle peetakse arvestust ning jälgitakse, et sama osaleja ei saaks üheski teises Fenix Casino mängusaalis ühe kuu jooksul mitu loosipiletit); promotional ticketeid saab soetada jooksva kuu kuuendast kuupäevast kuni sama kuu kümnenda kuupäeva kella 19:30ni.
 • Osaleja kirjutab loosipiletile selgelt ja loetavalt oma ees- ja perekonnanime, telefoninumbri ning annab täidetud loosipileti klienditeenindajale.
 • Osaleja täidetud loosipilet osaleb loosimises samas Fenix Casino mängusaalis, kus osaleja soetas 10,00 € eest promotional ticketi väärtuses 20,00 €. Loosipiletite vastuvõtmine lõpeb 30 min enne väljamängimist ehk iga kuu 10-ndal kuupäeval kell 19:30. Loosikasti pannakse vaid loosipiletid tingimusel, et osaleja soetas 10,00 € eest promotional ticketi väärtuses 20,00 €.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega täidetud loosipiletid.
 • 1 osaleja saab 1 (ühes) kalendrikuus ainult 1 (ühe) loosipileti.
 • Boonusena on võimalik 5-ndal kuupäeval soetada ka 5,00 € eest promotional ticket väärtusega 10,00 €.

Auhindade väljamängimine:

 • 1 (üks) osaleja saab ühe väljamängimise kohta võita 1 (ühe) auhinna.  
 • Auhindade väljamängimine toimub lokaalselt kõigis Fenix Casino mängusaalides iga kuu 10-ndal kuupäeval kell 20:00.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad kõik korrektselt vormistatud loosipiletid, mis on kogutud 6-ndast kuupäevast kuni 10-nda kuupäeva kella 19:30-ni.
 • Väljamängimisel osalemiseks on väljamängimise toimumisel kohustuslik viibida samas Fenix Casino mängusaalis, kuhu osaleja loosipileti jättis.
 • Auhindade väljamängimiseks võtab mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel loosipileti, millele kantud andmete alusel selgub auhinna omanik.
 • Kui auhinna võitja viibib väljamängimisel Fenix Casino mängusaalis, siis auhind vormistatakse võitjale koheselt ning auhind antakse üle koheselt samas Fenix Casino mängusaalis.
 • Auhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud loosipilet, võitja Club Fenix klubikaart ja isikuttõendav dokument.
 • Kui mängijal puudub Club Fenix kliendikaart, siis saab ta selle kohapeal vormistada ning seejärel ka võidu.
 • Kui klient ei soovi vormistada Club Fenix kaarti, kaotab ta õiguse auhinnale ning loositakse välja uus võitja.
 • Kui võitja ei viibi väljamängimise hetkel Fenix Casino mängusaalis või ei reageeri oma nimele, siis korratakse protseduuri kuni leitakse auhinna võitja, kes viibib mängusaalis.

Piirangud:

 • Mitteloetavalt ja puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.