Fenixi jaanimöll

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania kehtib kõigis Fenix Casino mängusaalides.
 • Kampaania periood 24.05.2021 kella 6:00 kuni 22.06.2021 kella 20:00.
 • Võidufondi suurus 10 440 €, millest 6840 € väärtuses on peaauhinnad ja 3600 € väärtuses promotional ticketid.

Vaheauhinnad:

 • Loosimine toimub 8.06.2021 kell 19:00 kõikides Fenix Casinodes.
 • Vaheauhindadeks: 3 (võitjat) x 18 (mängusaali) promotional ticketid. Promotional ticketid jagunevad omakorda 1 x 50 €, 1 x 30 € ja 1 x 20€ promotional ticketiteks ühe mängusaali kohta, kokku väärtuses 1800 €.

Peaauhinnad:

 • Loosimine toimub 22.06.2021 kell 19:00 kõikides Fenix Casinodes.
 • Peaauhindadeks: 1 (võitja) x 18 (mängusaali) autokülmik täidetud söögi ja joogiga, kokku väärtuses 6840 € ja 1 (võitja) x 18 (mängusaali) 1 x 50 € väärtuses promotional ticket, kokku väärtuses 900 €.
 • Lisaauhindadeks: 2 (võitjat) x 18 (mängusaali) promotional ticketid. Promotional ticketid jagunevad omakorda 1 x 30 € ja 1 x 20 € promotional ticketiteks ühe mängusaali kohta, kokku väärtuses 900 €.

Osalemiseks on vaja:

 • Mängida mänguautomaatidel perioodil alates 24.05.2021 kell 06:00 kuni 22.06.2021. kella 18:55-ni ning võitma vähemalt 5,00 eurot:  
 • Iga 5-eurose ühekordse võidu eest saab klient 1 (ühe) loosipileti;
 • Loosipileti(te) saamiseks tuleb pöörduda mängusaali klienditeenindaja poole, kes tuvastab, et mänguautomaadi ekraanil on tõepoolest olemas 5- eurone ühekordne võit, seejärel fikseerib klienditeenindaja võidu ja annab osalejale loosipileti(id).
 • Osaleja täidab loosipileti(-d) korrektselt trükitähtedega: lisab enda ees- ja perekonnanime ja telefoni numbri;
 • Osaleja loosipiletid kogutakse igas Fenix Casino mängusaalis loosikasti. Loosikast asub mängusaalis nähtaval kohal.
 • Ühe osaleja kohta on 1 (ühe) päeva jooksul lubatud koguda kuni 10 (kümme) loosipiletit.
 • Loosipiletite kogumine lõpeb 5 minutit enne väljamängimisi ehk 8.06.2021 kell 18:55 ja 22.06.2021 kell 18:55.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega täidetud loosipiletid.

Loosimine:

 • 1 (üks) osaleja saab 1 (ühe) väljamängimise kohta võita 1 (ühe) auhinna.  
 • Auhindade väljamängimised toimuvad lokaalselt kõigis 18 Fenix Casino mängusaalides.
 • Vaheauhindade väljamängimisel 8.06.2021  ei ole osalejal kohustuslik viibida väljamängimise toimumise hetkel Fenix Casino mängusaalis.
 • Peaauhindade väljamängimisel 22.06.2021  osalemiseks on väljamängimise toimumisel kohustuslik viibida vabalt valitud Fenix Casino mängusaalis, kus soovitakse võita.
 • Vahe- ja peaauhindade väljamängimisel osalevad kõik lokaalselt ja korrektselt vormistatud loosipiletid, mis on kogutud perioodil alates 24.05.2021 kella 06:00 kuni 22.06 kella 18:55-ni. Sealhulgas osalevad peaauhindade loosimisel ka vaheloosimisel võitnud piletid.  

Vaheauhindade väljamängimine:

 • Esmalt loositakse igas Fenix Casino ´s kolm auhinna saajat – kelle vahel loositakse erinevas väärtuses promotional ticketid, s.t juhuslikkuse alusel võtab mängusaaliteenindaja loosikastist kolm loosipiletit. Juhul kui üks ja sama klient on rohkem kui ühel loosipiletil siis võtab saaliteenindaja loosikastist uue loosipileti. Mängusaaliteenindaja kordab sama tegevust kuni kõik kolm auhinna saajat on erinevad isikud.
 • Nende kolme auhinnasaaja vahel korraldatakse mäng, kus iga osaleja tõmbab kaardipakist ühe kaardi. Tugevaim kaart saab auhinnaks 50,00 € promotional ticketi, sellest järgmine saab 30,00€ väärtuses promotional ticketi ja kõige nõrgema kaardi omanik saab 20,00€ väärtuses promotional ticketi.
 • Juhul kui kahel osalejal on võrdsed kaardid, siis tõmbavad nad uued kaardid, seda seni kuni kõigil osalejatel on erinevad kaardid.
 • Juhul kui mõni kolmest osalejatest ei viibi vaheauhindade loosimisel ja ei saa kaardipakist kaarti tõmmata, tõmbab saali teine klienditeenindaja puuduvale inimesele ise kaardipakist kaardi.
 • Auhinna üleandmise aluseks on lisaks kaardipakist tõmmatud kaardile  loosikastist välja tõmmatud loosipilet, isikuttõendav dokument.
 • Kolm vaheauhinna võitnud loosipiletit pannakse peale auhindade üleandmist loosikasti tagasi, sest need piletid osalevad ka peaauhindade loosimisel.

Peaauhindade väljamängimine:

 • Esmalt loositakse igas Fenix Casino ´s kolm auhinna saajat – kelle vahel loositakse peaauhind ja lisaauhinnad, s.t juhuslikkuse alusel võtab saaliteenindaja loosikastist kolm loosipiletit. Juhul kui üks ja sama klient on rohkem kui ühel loosipiletil siis võtab saaliteenindaja loosikastist uue pileti. Saaliteenindaja kordab sama tegevust kuni kõik kolm auhinna saajat on erinevad isikud
 • Juhul kui mõni loosikastist tõmmatud loosipileti omanik, ei viibi peaauhindade loosimise hetkel mängusaalis, siis kaotab ta õiguse auhinnale ning loosikastist tõmmatakse uus loosipilet. Loosipileteid loositakse seni kuni laual on kolm loosipiletit, kelle omanikud viibivad mängusaalis kohal.  
 • Nende kolme auhinnasaaja vahel korraldatakse mäng, kus iga osaleja tõmbab kaardipakist ühe kaardi. Tugevaim kaart saab peaauhinna autokülmiku täidetud söögi ja joogiga ning promotional ticketi väärtuses 50,00 €, sellest järgmine saab 30,00€ väärtuses promotional ticketi ja kõige nõrgema kaardi omanik saab 20,00€ väärtuses promotional ticketi.
 • Juhul kui kahel osalejal on võrdsed kaardid, siis tõmbavad nad uued kaardid, seda seni kuni kõigil osalejatel on erinevad kaardid.
 • Auhinna üleandmise aluseks on lisaks kaardipakist tõmmatud kaardile  loosikastist välja tõmmatud loosipilet, isikuttõendav dokument.
 • Auhinnad antakse võitjatele üle koheselt.
 • Väljamängimise lõppedes loosikasti jäänud loosipiletid hävitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Võitja kannab auhinna kättetoimetamise kulud ning auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.
 • Võitja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 • Kui auhinna Võitjat ei ole võimalik identifitseerida, kaotab auhinna Võitja õiguse auhinnale.
 • Mitteloetavalt ja puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud või teenitud rahalise ja/või mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.