Stroomi Fenix Casino sünnipäev

KAMPAANIA REEGLID:

 • Kampaania Mängusaali sünnipäev toimub Stroomi Fenix Casino mängusaalis.
 • Kampaania periood alates 24.12.2021.a. kell 07:00 kuni 13.01.2022.a. kell 19:00.
 • Võidufondi suurus 1000€ (tuhat eurot) väärtuses promotional ticketeid.

Auhinnad:

Osalemiseks on vaja:

 • Mängida mänguautomaatidel liinimänge.
 • Osaleja minimaalse panuse suurus liinimängudel peab olema vähemalt 0,10€.
 • Ainult liinimängudel saavutatud tasuta boonusmängude ja tehtud panuse eest saab mängija loosipileti, mis annab mängijale õiguse osaleda auhindade väljamängimisel.
 • Loosipileti saamiseks tuleb pöörduda mängukoha klienditeenindaja poole, kes tuvastab, et eelnevalt nimetatud tingimused on täidetud.
 • Klient kirjutab loosipiletile trükitähtedega ja loetavalt mängija kliendikaardi numbri (kui klient omab kliendikaarti), eesnime ja telefoninumbri. Täidetud loosipileti paneb klienditeenindaja vastavalt tähistatud loosikasti mängusaalis.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad üksnes korrektsete kliendiandmetega täidetud loosipiletid.
 • Loosipiletite vastuvõtmine lõpeb 15 min enne väljamängimist ehk 13.01.2022 kell 18:45.

Auhindade väljamängimine:

 • 1 (üks) osaleja saab võita 1 (ühe) auhinna.
 • Auhindade väljamängimine toimub Stroomi Fenix Casino mängusaalis.
 • Auhindade väljamängimisel osalevad kõik korrektselt vormistatud loosipiletid, mis on kogutud perioodil alates 24.12.2021 kell 07:00 kuni 13.01.2022 kell 18:45.
 • Auhindade väljamängimine algab ajavahemikus 19.00 kuni 21.00 – saalijuht või loosimise läbiviija otsustab täpse ajahetke millal alustatakse loosimisega.
 • Auhindade väljamängimine toimub nn maagiliste pallide abil, s.t läbipaistmatusse kasti on asetatud 9 palli. Igal pallil on väärtus : 1×500€; 2×100€ ja 6×50€ väärtuses promoticket.

Mängu läbiviija viib loosimise läbi järgnevalt:

 • Kõigepealt võtab mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel 2 loosipiletit.
  – Kui võitjad viibivad saalis, siis saavad nad õiguse võtta maagiliste pallide kastist kumbki ühe palli.
  – Juhul kui väljaloositud pileti omanikku ei ole kohal, siis kordab mängu läbiviija loosimise protsessi kuni on leitud kaks võitjat.
  – Õiguse võtta esimesena maagiline pall on esimesena väljaloositud loosipileti omanikul.
  – Väljaloositud pileti omaniku poolt väljavõetud pallile on märgitud promoticketi väärtus mille osaleja võitis.
 • Pärast esimese kahe võitja väljaselgitamist on 15-20 minutit paus. Pärast pausi kordub sama tegevus, mis üleval punktides kirjeldatud.
  – Nii leitakse kolmas ja neljas auhinna saaja.
 • Pärast kolmanda ja neljanda võitja väljaselgitamist on 15-20 minutit paus. Pärast pausi kordub sama tegevus, mis üleval punktides kirjeldatud.
  – Nii leitakse viies ja kuues auhinna saaja.
 • Pärast viienda ja kuuenda võitja väljaselgitamist on 15-20 minutit paus.
 • Pärast pausi loosib mängu läbiviija loosikastist juhuslikkuse alusel 3 loosipiletit.
  – Juhul kui väljaloositud pileti omanikku(-e) ei ole kohal, kordab mängu läbiviija loosimise protsessi kuni on leitud kolm võitjat.
  – Õiguse võtta esimesena maagiline pall on esimesena väljaloositud loosipileti omanikul, teisena võtab teisena väljaloositud pileti omanik jne.
  – Väljaloositud pileti omaniku poolt väljavõetud pallile on märgitud promoticketi väärtus mille osaleja võitis.
 • Juhul kui üks ja sama klient on rohkem kui ühel loosipiletil, võtab korraldaja loosikastist uue pileti. Saaliteenindaja kordab sama tegevust kuni kõik auhinna saajad on erinevad isikud.
 • Auhinna võitjale antakse Fenix Casino mängusaalis auhind koheselt üle.
 • Auhinna üleandmise aluseks on loosikastist välja tõmmatud loosipilet, Club Fenix kliendikaart ning isikuttõendav dokument.
 • Väljamängimise lõppedes loosikasti jäänud loosipiletid hävitatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
 • Võitja kannab auhinna kättetoimetamise kulud ning auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.
 • Võitja poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas.
 • Mitteloetavalt ja puudulikult täidetud loosipiletid eemaldatakse auhindade väljamängimise käigus.
 • Kui täiendava õnnemängu raames saadud või teenitud rahalise ja/või mitterahalise võidu (auhinna) võitmisel on tuvastatud käesolevate mängureeglite rikkumisi või muu pettus, on Fenix Casino juhtkonnal õigus võit tühistada.
 • Kampaanias ei või osaleda Korraldaja töötajad ega nende pereliikmed/sugulased.