Käesolev teabeleht sisaldab üldist informatsiooni selle kohta, kuidas Ettevõte töötleb oma põhitegevuse raames isikuandmeid, millised on andmesubjektide õigused ning kuidas on võimalik isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes Ettevõte poole pöörduda.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Andmete töötlemise tingimustega on võimalik tutvuda igas Fenix Casino mängusaalis või J.Vilmsi 59, Tallinn. Ettevõttel on õigus vajaduse korral muuta oma privaatsuspoliitika põhimõtteid.

Klientide, töötajate ja külaliste privaatsuse hoidmine on meile väga oluline. Seepärast oleme koostanud privaatsuspoliitika, milles anname teada, kuidas me kogume, kasutame, avaldame, edastame ja säilitame isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldes järgime Eestis kehtivaid seaduseid, sealhulgas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR). Ettevõte eesmärgiks on olla isikuandmete töötlemisel andmesubjektile usaldusväärseks ja andmesubjekti õigusi austavaks partneriks Teenuse osutamiseks võib ettevõte jagada isiku andmeid teiste Novomatic Grupi ettevõtetega.

Isikuandmed on andmed, mille kaudu on võimalik tuvastada üksikisik. Isikuandmete vastutav töötleja on Novoloto OÜ (edaspidi Ettevõte) asukohaga J.Vilmsi 59, 10124 Tallinn, Eesti, +3726116161, novoloto@novoloto.ee . Ettevõte töötleb isikuandmeid teenuse osutamiseks hasartmängukorraldaja juures, nõusoleku või seaduse alusel, selleks, et täita organisatsiooni eesmärke ja pakkuda parimat teenust. Seadusest tulenevateks isikuandmete töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi või isiku ja Ettevõte vaheline Leping.

Isikuandmete kogumisel isikult piirdume minimaalse vajalikkusega. Füüsilisel isikul, kelle andmeid töötleme on igal ajal õigus:

  • taotleda juurdepääsu isiku kohta käivatele isikuandmetele;
  • nõuda andmete parandamist;
  • nõuda andmete kustutamist;
  • piirata isikuandmete töötlemist;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • nõuda isikuandmete ülekandmist;
  • nõuda, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel
  • nõuda temale tekitatud kahju hüvitamist.
  • nõusoleku tagasivõtmisele.

Juhul kui Fenix Casino klient ei soovi Ettevõttelt enam teateid saada, võib ta antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta Fenix Casino mängukohas. Kontaktisik, kellele esitada isikuandmete töötlemisega seotud nõudeid ja taotlusi, sealhulgas isikuandmete ajakohastamise, muutmise või kustutamise või nende töötlemise lõpetamise taotlusi jne, on andmekaitsespetsialist, saates kirja aadressil compliance@novoloto.ee. Novoloto OÜ, reg. nr.10159983, aadress J.Vilmsi 59, Tallinn, Harjumaa 10147. Telefoninumber: +372 6116161 . Teave esitatakse isikule hiljemalt ühe kuu jooksul võttes arvesse konkreetse töötlemise asjaolusid, v.a juhul, kui isikul on see teave juba olemas, teabe esitamine on võimatu või nõuab ebaproportsionaalseid pingutusi isikuandmete saamine või avaldamine on sätestatud seadusega või isikuandmed on kaetud saladuse hoidmise kohustusega. Kui isik ei ole saadud vastusega rahul, on tal õigus pöörduda andmekaitse inspektsiooni poole üldtelefon 627 4135, info@aki.ee